Verschuiving op obligatiemarkt kan slecht nieuws zijn voor de V.S.A.

Er zit een verschuiving op de obligatiemarkt aan te komen, meer bepaald voor staatsobligaties. Het is geen geheim dat de staatsobligaties van de Verenigde Staten van Amerika de afgelopen jaren aantrekkelijker zijn geworden door het strengere monetaire beleid van de Federal Reserve en de sterkere dollar, maar volgens economen komt er een ‘shift’ aan in staatsobligaties richting Europa en Japan.

Dat de Amerikaanse staatsobligaties populairder zijn dan die van bv. Europa of Japan, is niet verwonderlijk. Er valt namelijk meer rendement uit te halen door de gunstige ontwikkelingen in de Verenigde Staten, de dollar neemt aan kracht toe, de rentes worden stelselmatig verhoogd door de Amerikaanse centrale bank en president Donald J. Trump belooft nog meer infrastructuur-investeringen te doen om de economie een duwtje in de rug te geven.

Volgens hoofdeconoom Torsten Slok van de Deutsche Bank is de kans groot dat dit scenario wellicht gaat veranderen in de nabije toekomst. We zien namelijk dat de rentes in Europa en Japan terug aan het stijgen zijn, zo kondigde de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld aan dat het opkoopprogramma afgebouwd zal worden en de stimulus stilaan verminderd zal worden.

Door de negatieve rentes in Europa en Japan, maar ook in andere Westerse landen, zijn deze staatsobligaties risicovoller geworden. Maar door de verbeterde economische vooruitzichten en de waarschijnlijke afbouw van stimuleringsmaatregelen, worden deze risico’s stilaan weggewerkt.

Indien bv. de Europese economie en inflatie goed blijven presenteren, zal het rentebeleid van de centrale bank ongetwijfeld ook nog aangepast worden. Slok is van mening dat beleggers en investeerders dan snel de weg zullen vinden naar Europese obligaties en hun Amerikaanse tegenhanger meer links zullen laten liggen.

Dat zou een opdoffer zijn voor de Amerikaanse economie omdat zij dan meer moeite zullen hebben om hun tekorten te financieren, 43 procent van de Amerikaanse Treasuries is op dit moment in bezit van buitenlandse private beleggers.

Trump zijn investeringsplannen gaan veel geld kosten waardoor de Treasuries zullen toenemen, als er minder mensen zijn die bereid zijn hierop in te tekenen, zal het voor Trump moeilijk zijn om zijn ‘Make America Great Again’-plan te bekostigen.

Bronnen: Bloomberg, Marketupdate

Foto: Alex Proimos – Flirk