Wolfgang Schäuble geeft opnieuw pijnlijk realistische toekomst voor Europa

De Duitse minister van financiën Wolfgang Schäuble heeft opnieuw van zich laten horen. In tegenstelling tot vele ander politici is de mening van Schäuble meestal pijnlijk accuraat waardoor hier de nodige aandacht aan besteed moet worden. Ook zijn politieke positie is niet van de minste waardoor de daadkracht van zijn laatste uitspraak beter goed in gedachten wordt gehouden aangezien dit de (Europese) toekomst kan bepalen.

Schäuble geeft opnieuw een schot voor de boeg voor een ander Europa met twee snelheden. Dit valt alvast rechtstreeks uit zijn laatste uitspraak af te leiden waarbij hij opnieuw pleit voor een “coalition of the willing”. Hierbij zouden enkele Europese kernlanden verder moeten integreren, ook in het geval sommige andere Europese lidstaten zich hier niet willen bij voegen.

Op dit moment is het niet mogelijk om in de huidige context verder te gaan met een Europese integratie aldus Schäuble, behalve indien dit kan verwezenlijkt worden binnen een Europa van twee snelheden. In de praktijk betekent dit dat deze kernlanden vermoedelijk de Beneluxlanden (België, Nederland, Luxemburg), Oostenrijk, Duitsland en Oostenrijk zullen zijn. Afhankelijk van de Franse verkiezingen kan hier Frankrijk bijkomen al is dit de laatste tijd allesbehalve zeker.

Binnen deze kernlanden kan er sprake zijn van een verregaande Europese integratie met een verdere samensmelting van wetten, grensoverschrijdende verdragen, handelsakkoorden tot het één maken van het luchtruim. Er zijn alvast tal van mogelijkheden waarin er nog een ruime verbetering verwezenlijkt kan worden.

Ook op economisch vlak kunnen deze landen beter samenwerken waardoor er in de praktijk één economisch blok gevormd kan worden. Waar dit ooit bedoeld was voor de Eurozone is het ondertussen duidelijk geworden dat de verschillen tussen Zuid-Europa en Noord-Europa te groot zijn. Deze Europese kernlanden welke interesse hebben voor een dergelijk voorstel grenzen allemaal aan Duitsland en hebben een grotendeels gelijkaardige economie. Ook is de handel tussen deze landen onderling nu reeds significant.

Het gevaar van dit gehele project is dat de Europese Unie en de Eurozone van binnenuit uitgehold worden. Door het verlaten van het Verenigd Koninkrijk staat de Europese Unie reeds op een gevaarlijk kantelpunt. Met de nog steeds aanwezige problemen in landen als Italië, Spanje, Griekenland en Portugal is ook de Eurozone nog niet in veilig water aanbeland. De Franse situatie is de komende weken hoogst onvoorspelbaar wat dit alles enkel in een stroomversnelling kan zetten.

Wat alvast wel zeker is, is dat op het hoogste politieke niveau er wel degelijk plannen bestaan om binnen het Europese project een nieuwe unie te vormen. Qua politieke en economische macht kan dit blok wel degelijk de nodige invloed uitoefenen. In de toekomst zal dit blok echter nog meer invloed bezitten dan degene welke Duitsland nu reeds binnen Europa uitoefent. Niet bepaald een geruststellende gedachte voor de landen in Oost-Europa die nu reeds problemen hebben met de macht van sommige landen binnen Europa.

Bronnen:

http://www.cnbc.com