Zuiderse Euro-landen kunnen schade laatste decennium nooit meer inhalen

Portugal, één van de Europese landen welke aan het Europese financiële infuus hangen, heeft nog een steeds een zogenaamde “junk” rating bij de grote ratingkantoren. Dit ondanks de talrijke inspanningen en de toegenomen economische vooruitzichten.

Waar Portugal enige jaren kon beschouwd worden als een tweede Griekenland is het land langzaam er economisch bovenop aan het komen. De weg is weliswaar nog lang maar er is op zijn minst licht aan het einde van tunnel, een gegeven wat voor Griekenland niet het geval is.

Desondanks deze positievere vooruitzichten blijven de grote ratingskantoren het land een zogenaamde “junk”-rating geven waardoor het land belangrijke investeringen blijft mislopen. Deze rating zorgt ervoor dat het land onder de symbolische lijn blijft hangen om in te investeren waardoor talrijke fondsen dit niet kunnen en/of mogen doen volgens hun statuten. Miljarden Euro’s kunnen op deze manier niet geïnvesteerd worden in het land zelfs al kan dit een potentieel goede investering zijn.

Zowel Moody’s, Standard & Poor’s als Fitch blijven deze rating handhaven, dit terwijl het Internationale Monetaire Fonds of kortweg IMF, de economische vooruitzichten voor 2017 naar boven heeft bijgesteld. Met een te verwachten groei van 1,8%, komende van 1,1% kan het land terug langzaam groeien. Dit op voorwaarde dat er een strenge begrotingsdiscipline wordt gehandhaafd en er de nodige politieke hervormingen worden doorgevoerd.

Het negatieve nieuws bij dit alles, en bij uitbreiding voor vele landen in Zuid-Europa, zijn de verloren jaren. In het beste geval kan men de economische schade van de afgelopen jaren terug inhalen, dit met de nodige blijvende schade onder de bevolking. Armoede, het verkopen van eigendommen, vroegtijdige sterfgevallen, een ingestorte gezondheidszorg of een enorme braindrain (Spanje, Griekenland, Portugal) zijn maar enkele voorbeelden.

Het economische verschil met de landen in Noord-Europa zoals Duitsland of Denemarken is nog groter geworden door de voortdurende groei van deze lidstaten de afgelopen jaren. Ook tijdens de financiële crisis kon een land als Duitsland zich volop profileren met behulp van negatieve rentes waarbij zelfs de schulden voor de komende decennia amper een kostprijs hebben. Samen met de economische macht gaat ook een politieke macht gepaard. De verhoudingen binnen Europa zijn de afgelopen jaren dan ook verder onder druk komen te staan, dit zonder de minste kans op een beter evenwicht de komende jaren.

Hoe lang dit slechte evenwicht volgehouden kan worden is dan ook de vraag. Zelfs mits enorme inspanningen in Zuid-Europa kunnen deze verhoudingen niet meer rechtgetrokken worden. Men moet zich dan ook de objectieve vraag durven stellen als het gehele Europese project geen grondige evaluatie moet ondergaan, dit om de concurrentie te kunnen blijven aangaan met andere landen zoals China, de Verenigde Staten of Indië, allemaal (opkomende) wereldmachten.

Bronnen:

http://www.cnbc.com