IMF en Wereldbank dansen naar pijpen VS

De 189 lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwen niet langer expliciet voor de schadelijke gevolgen van protectionisme, zo bleek afgelopen weekend na afloop van de voorjaarsvergadering van het IMF.

Vorige maand durfde ook de G20 de traditionele waarschuwing tegen protectionisme niet meer in de slotverklaring te zetten.

De halfjaarlijkse top van ministers van Financiën en centralebankpresidenten afgelopen weekend maakt wederom duidelijk hoezeer de VS aan de touwtjes trekt.

De Amerikanen stellen dat sommige landen het spel niet eerlijk spelen en dat het internationale handelssysteem onvoldoende mogelijkheden biedt om daartegen op te treden.

De Amerikaanse president wil zich het recht voorbehouden om zo nodig buiten het multilaterale WTO-verband om landen aan te pakken die hun wisselkoers manipuleren, hun eigen industrieën met staatssteun helpen en intellectueel eigendom stelen.

De VS onder Trump vindt daarnaast dat zij de dupe is geworden van een oneerlijk handelssysteem.

Dat sinds de Tweede Wereldoorlog – en nu nog – de hoofdrol in dat systeem meestal weggelegd was voor de VS, vergeet hij voor het gemak.

Dat de VS zo zijn voordelen heeft gehad dat haar nationale munt de wereldreservemunt is, is minder van belang.

Dat de meest leidende organisaties van de wereld – zowel het IMF, de Wereldbank als de G30 – hun hoofdkwartier hebben in Washington, dat wil niets zeggen.

En dat die organisaties hun taal direct aanpassen wanneer de VS iets vind, ook dat mag geen naam hebben.

Bij de Wereldbank gebeurde afgelopen weekend overigens hetzelfde als bij het IMF.

Daar ging het niet over het schrappen van de waarschuwing tegen protectionisme maar over de verwijzing naar klimaatbeheersing.

Die verdween pardoes uit de slotverklaring.

Nederlandse Minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking gaf later aan dat dit, hoe kan het ook anders, op aandringen was van de VS.

Bronnen: FD, NRC

Foto: Flickr