Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Schuldverlichting in ruil voor Griekse hervormingen?

Griekenland heeft een ontzettend groot probleem met de schuldenberg, dat is ondertussen een welgekend feit. Er wordt samen met de internationale schuldeisers gewerkt aan een ‘akkoord’ om de Griekse schuldenberg draaglijker te maken, in ruil hiervoor moeten de Grieken grondige hervormingen doorvoeren om hun zaken op orde te stellen zodat de overheidsuitgaven terug binnen het redelijke vallen en de schulden teruggedrongen kunnen worden.

Na een politiek akkoord in april is er nu ook een akkoord omtrent de technische details voor meer financiële steun voor Griekenland, opnieuw een kleine overwinning in dit dossier vermits de onderhandelingen de afgelopen zes maanden bijzonder moeizaam verliepen.

Het technische akkoord moet nog finaal worden goedgekeurd door de Griekse regering en de Eurogroep, maar de weg naar een definitief akkoord tussen Griekenland en zijn internationale schuldeisers is reeds vrijgemaakt.

De openstaande Griekse schuld bedraagt op dit moment 7,5 miljard euro, een onmogelijke opdracht voor de Grieken zonder financiële hulp. Als Athene zich houdt aan de beloofde hervormingen, dan kan het beroep doen op financiële steun uit het Europese steunfonds ESM.

De Griekse regering moet binnen enkele jaren de pensioenen en de belastingen gaan hervormen zodat de regering een forse besparing kan doen op de overheidsuitgaven. De pensioenen moeten lager en de belastingen de hoogte in, dit zijn pijnlijke aanpassingen die vooral de Griekse bevolking zal voelen.

Volgens de Griekse minister van Financiën Euclides Tsakalotos ligt de weg naar nieuwe gesprekken over een schuldverlichting ook terug open. Er waren eerder al verlichtende maatregelen door bijvoorbeeld langere renterisico’s en langere looptijden toe te kennen aan de Grieken.

Maar een schuldverlichting, ofwel het kwijtschelden van een deel van de schulden, blijft een struikelblok voor de Eurogroep. Voorzitter Jeroen Dijsselbloem liet eerder al weten dat de schulden tot de laatste cent terugbetaald moeten worden en dat er voorlopig geen sprake is van een kwijtschelding.

Op 22 mei komen de Europese ministers van Financiën opnieuw samen om een definitieve beslissing te nemen over het technische akkoord voor een nieuwe schijf noodhulp aan de Grieken.

Bronnen: NRC, NU, The Guardian

Foto: MaxPixel

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.