IMF: begrotingen rijke landen opnieuw slechter

Het Internationaal Monetair Fonds is sceptisch geworden over de begrotingen in de rijke landen. De saneringen vallen stil, er moet dringend opnieuw orde op zaken gezet worden.

Bij het IMF schrijven ze rapporten aan de lopende band. In een nieuwe uitgave wordt gefocust op de overheidsfinanciën in de rijke landen. Opvallend nieuws: De overheidsfinanciën, uitgedrukt als structureel primair saldo – dit wil zeggen exclusief rentelasten en gecorrigeerd voor eenmalige maatregelen en conjunctuur – is in 2016 slechter uitgevallen dan in 2015.

Ook de komende jaren blijven de overheidsschulden van de rijke ontwikkelde landen boven de 100 procent van het bruto binnenlands product. Dat is zorgelijk. België blijft met zijn ontspoorde begroting en giga staatsschuld een zorgenkind.

Volgens het IMF is er in de Westerse landen sprake van een trendbreuk. Het was al van 2011 geleden dat het primaire saldo er nog op achteruit ging. Nog zorgelijker is dat op middellange termijn de overheidsschuld dus niet zal dalen.

Wat zijn de verklaringen voor deze negatieve trendbreuk? Canada en Australië zagen hun positie verslechteren doordat geïnvesteerd werd in meer infrastructuurprojecten, wat op korte termijn de begroting meer in het rood jaagt.

Duitsland moest dan weer op de blaren zitten omdat Angela Merkel half de wereld uitnodigde naar haar land te komen waardoor de kosten voor sociale zekerheid sinds de asielcrisis verder opliepen.

Bijkomend maakt het IMF zich zorgen over de groeiende ongelijkheid. In de rijke landen zijn de inkomens van de rijkste 1% in de vorige drie decennia driemaal sterker gestegen dan van de rest van de bevolking, zo stelt het.

Bron: De Tijd