Vennootschapsbelasting +70%

De inkomsten uit de vennootschapsbelasting zijn in de jongste zeven jaren met 70 procent gestegen. Een gigantische toename. De Belgische staat heeft deze inkomsten nodig omdat ze boven haar stand leeft. Een verlaging van de belasting voor bedrijven lijkt dus onrealistisch.

De opbrengsten van de Belgische vennootschapsbelasting stijgen gemiddeld met 10 procent per jaar. Dat is een enorme aangroei. Twee verklaringen kunnen hiervoor gegeven worden:

Ten eerste, draait de economie momenteel weer iets beter dan onder de crisisjaren. Meer winsten voor de bedrijven zorgen er vanzelf voor dat de staatskas wordt aangedikt.

Maar, er is nog een tweede verklaring. Het reële belastingtarief stijgt eveneens steeds verder. Door deze hoge belastingen zijn we steeds minder concurrentieel, vergeleken met de buurlanden. België loopt hierdoor een pak buitenlandse investeringen mis.

De staatsschuld in België blijft met meer dan 105 procent van het BBP gigantisch hoog. Ook de tekorten op de begroting blijven aanzienlijk (-2,5%). Er is niet afdoende sense of urgency om te hervormen en te besparen.

De situatie voor de staatskas verbetert vanzelf een klein beetje, doordat aan de inkomstenzijde steeds meer geld binnenstroomt. De vennootschapsbelasting brengt steeds meer op.

De inkomsten uit de vennootschapsbelasting stijgen in België, sinds 2009, veel sterker dan in de omliggende landen Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Anderzijds zijn de overdraagbare verliezen van bedrijven – die onbeperkt aftrekbaar zijn in de tijd – steeds kleiner, waardoor het netto belastingsniveau stijgt. De lage rente doet tevens het voordeel van de notionele intrestaftrek verschrompelen.

Ook fiscale gunstregimes zoals excess profit rulings mogen niet langer gebruikt worden om de lastendruk voor (multinationale) ondernemingen naar omlaag te krijgen, zo oordeelde de Europese Commissie. Dit wordt namelijk beschouwd als oneerlijke concurrentie en illegale staatssteun aan bedrijven.

OpenVld en N-VA pleiten er al geruime tijd voor om de belastingstarieven voor bedrijven naar omlaag te halen. CD&V wil een daling van de vennootschapsbelasting echter koppelen aan bijkomende voordelen voor de werknemers.

De Wetstraat babbelt veel over de belastingtarieven, maar onderneemt in realiteit niets concreet om de situatie te verbeteren. De meeste landen gebruiken één proportioneel tarief. In België gebruikt men meerdere, progressieve tariefschijven.

De schijven zijn vandaag: 24,98% voor winsten onder 25.000 euro, 31,93% voor winsten tussen 25.000 en 90.000 euro en 33,99% voor winsten boven de 90.000 euro. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) pleit voor lagere, uniforme en proportionele barema’s.

Bron: Trends