Waar verdien je het meeste? Waar zijn de meeste jobs?

Waar in Vlaanderen verdien je het meeste? Waar zijn er het meeste openstaande vacatures en waar is de werkloosheid het hoogste? We geven een overzicht per provincie.

Doordat de economische conjunctuur momenteel iets beter is dan in de vorige crisisjaren, komen er heel wat jobs in Vlaanderen bij. Ook enkele kleine belastingverlagingen en maatregelen die doorgevoerd werden voor bedrijven, dragen bij aan de stijging van het aantal vacatures.

Voor wie een job zoekt in functie van het loon, moet in Brussel en Vlaams-Brabant zijn. Daar bedragen de bruto lonen gemiddeld 3908 en 3617 euro op maandbasis. Limburg (3168 euro) en West-Vlaanderen (3075 euro) komen dan weer achteraan. Antwerpen zit met 3488 euro in de middengroep.

We merken een bizarre paradox op: Ondanks de hoge werkloosheidscijfers in Brussel, zijn de lonen daar het hoogste. Dat lijkt op het eerste gezicht bizar, wie rekening houdt met de simpele wetmatigheden van vraag en aanbod.

Het grote probleem in Brussel is echter dat vooral laag- en ongeschoolde migranten werkloos zijn, terwijl de hogere lonen zich bevinden in de sectoren waar men gestudeerd voor moet hebben (bankenwereld, verzekeraars, IT-firma’s en de Europese instellingen).

De daling van de werkloosheid is het sterkste in West-Vlaanderen en Limburg. Ook de aanwas van het aantal vacatures is daar het grootste: in 2016 was er in beide provincies een stijging van meer dan 30% van de openstaande vacatures.

Ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt, is de financiële en economische crisis nog altijd niet verteerd. De regering Michel mag zich dan wel op de borst kloppen dat er vacatures bijkomen, het aantal werkzoekenden nu ligt zwaar boven het cijfer van voor de bankencrisis in 2008.

Vandaag zijn er 224.779 werkzoekenden, in 2008 waren dat er ‘slechts’ 168.890. Daar komt bij dat een heel aantal werkzoekenden uit de statistieken is verdwenen en verschoven is naar arrangementen uit de gezondheidszorg (langdurige zieken enzoverder).

Bronnen cijfermateriaal: Vacature – Regiorapport, VDAB, Actiris, Arvastat, FOD Economie, NBB