Peter Praet (ECB) over de sleutel tot herstel

Peter Praet is hoofdeconoom en lid van de directie bij de Europese Centrale Bank. Deze liefhebber van het ultrasoepele geldbeleid laat blijken dat we (bedrijven, gezinnen, overheden) wel eens wat meer ons respect voor de ECB mogen betuigen. Volgens hem is het huidige ECB-beleid namelijk de sleutel tot herstel. Quod non.

De arrogantie die heerst bij de bestuurders van de ECB is niet meer te harden. Mario Draghi dult geen enkele tegenspraak van politici die de negatieve gevolgen van het ECB-beleid in de verf zetten.

De Vlaming Peter Praet, die beschouwd wordt als de voornaamste econoom bij de ECB, is in hetzelfde bedje ziek. In een debat met o.a. Jan Van Hove, de chief economist van KBC, viel Praet volledig uit zijn rol.

De hoofdeconoom van de KBC-bank klaagde over de negatieve depositorente voor banken, een van de gevolgen van het lakse monetaire beleid van de ECB.

“Spreek niet namens de sector. De ECB is er niet voor de banken, maar moet ervoor zorgen dat ons soepele beleid tot bij de bedrijven en gezinnen geraakt. De banken worden ook gesubsidieerd. En moet ik beginnen over de hoge kostenstructuur van de banken?”, aldus Peter Praet (ECB).

Praet heeft een punt wanneer hij klaagt over de kostenstructuur bij financiële instellingen. Door blockchain en FinTech is de sector danig in verandering. Herstructureringen, saneringen en ontslagen zijn onvermijdelijk.

Echter, dat is geen reden om de monetaire kritiek van de KBC-hoofdeconoom zo maar te negeren. Van Hove had wel degelijk een punt. Daar komt bij dat Praet het beleid van de ECB te positief voorstelt.

De honderden miljarden euro’s die de ECB bijdrukt, geraken slechts zeer moeizaam tot bij de bedrijven en gezinnen. Het ECB-beleid faalt al jaren. Mario Draghi heeft als ECB-gouverneur zelf meermaals benadrukt dat het zogenaamde transmissiemechanisme niet afdoende werkt.

“Draghi heeft van de ECB een pitbull gemaakt. Het risico van zo’n strategie is irrationele uitbundigheid op de financiële markten en een instabiel financieel systeem. De ECB bijt zich dan in de eigen staart”, zo merkt Daan Killemaes terecht op in zijn editoriaal in zakenblad Trends.