Enorme conglomeraten zijn de echte machtshebbers in de toekomst

Waar de wereldmacht vroeger verdeeld werd over meerdere landen is dit het laatste decennium sterk gewijzigd. Niet de overheden maar grote bedrijven dicteren de wet waarbij innovatie een enorm belangrijke rol speelt om deze macht aan te houden of uit te breiden.

Voor het eerst in de geschiedenis zijn niet de overheden of gildes van vroeger degene die de macht in handen hebben. Grote multinationals hebben het van deze overheden overgenomen waarbij innovatie de drijfveer is om steeds dieper te integreren in het dagelijkse leven en onmisbaar te worden. Deze multinationals worden niet geleid door één persoon maar zijn afhankelijk van hun aandeelhouders waardoor dit oncontroleerbare organismen geworden zijn.

Dit zal in de toekomst niet snel wijzigen waarbij de privésector het overgenomen heeft op vele vlakken. Onder meer de ruimtevaart zal de komende decennia gedomineerd worden door grote bedrijven zoals SpaceX (Elon Musk) of Moon Express. Deze bedrijven slagen erin om meer te bereiken aan een lagere kostprijs waardoor overheden contracten afsluiten om het werk voor hen te doen.

In de nabije toekomst zal het ontginnen van grondstoffen uit de ruimte onder andere een nieuwe industriële revolutie inluiden waarbij er geen limiet meer zit op een verdere exploratie van het heelal. Moon Express schat de kosten voor een maanmissie binnenkort op slechts 10 miljoen dollar. Het Apollo programma, omgerekend naar de huidige wisselkoers, kostte meer dan 100 miljard dollar. Een factor 10000x hoger.

Ook andere multinationals zoals Alphabet of Siemens zijn bedrijven die actief zijn in tal van sectoren. Niet enkel in de technologiesector maar ook in de geneeskunde en het alledaagse leven zijn deze onmisbaar geworden. Taalbarrières, landgrenzen of godsdienst maken geen verschil uit voor deze bedrijven terwijl deze jaar na jaar machtiger worden. Aangezien deze bedrijven actief zijn in tal van sectoren is het woord conglomeraat een correctere beschrijving.

De klok is op dit moment niet meer terug te draaien. Niet enkel grote technologiebedrijven maar ook financiële instellingen, bedrijven actief in de voedingsindustrie of mijnbouwbedrijven bepalen de wet. De enige beperking zijn de soms aanwezige lokale milieuwetgevingen waar men rekening mee moet houden. Op financieel gebied bewegen de geldstromen wereldwijd waardoor overheden hier geen vat meer op hebben.

Op innovatief gebied daarentegen brengen deze bedrijven een ongekende groei. Aangezien hun macht evenredig is met hun innovatie blijven deze evolueren aan een steeds hogere snelheid. Voor de mensheid betekent dit ongekende mogelijkheden. Voor overheden daarentegen betekent dit een langzame aftakeling van hun macht. Deze beide op een goede manier doen samenwerken is dan ook een enorme uitdaging voor de toekomstige leiders in de toekomst.

Bronnen:

http://www.cnbc.com