Op korte termijn blijft economie groeien, op langere termijn ziet het er bijzonder grimmig uit

Op korte termijn is de wereldeconomie in een blakende gezondheid, op lange termijn is de situatie echter bijzonder grimmig. Dit wordt onder meer bevestigd door Ray Dalio, CEO bij Bridgewater Associates, een investeringsfonds met een waarde van 150 miljard USD.

Ray Dalio is niet bij iedereen bekend, nochtans is hij verantwoordelijk voor Bridgewater Associates, een enorm investeringsfonds welke 150 miljard USD onder zijn hoede heeft.  Dalio waarschuwt dat op langere termijn de toekomst er bijzonder grimmig uitziet, ondanks de goede positieve cijfers over ter wereld op dit moment.

Indien de zeepbel zal barsten zal dit echter zorgen voor grote sociale en politieke conflicten, groter dan degene die in het verleden voorkwamen. Dit zal bovenop de reeds bestaande ongelijkheden komen waardoor gehele staten in de problemen zullen komen.

Er worden door Dalio enkele belangrijke punten opgenoemd  waarop hij zich baseert en wat door vele analisten wordt beaamd. Velen daarvan zijn wel degelijk bekend bij de overheden maar kunnen door onmacht niet aangepakt worden of worden genegeerd tegen beter weten in.

Het eerste aandachtspunt is de enorme schuldgraad, dit gecombineerd met de tanende macht van de centrale autoriteiten. Deze schuldgraad is de afgelopen 25 jaar volledig uit de hand gelopen waarbij als kers op de taart de laatste financiële crisis werd weggewerkt door het aangaan van nog hogere schulden. Bij een volgende crisis is het onmogelijk om dit opnieuw toe te passen waardoor het gehele systeem dan rechtstreeks de impact hiervan zal ondervinden. Ook het rente-instrument dat vaak gehanteerd wordt door centrale banken is op dit moment waardeloos om een nieuwe crisis aan te kunnen.

Een tweede aandachtspunt zijn de groeiende sociale en politieke conflicten. Diverse conflicten zijn de laatste jaren uit de hand gelopen waarbij tal van opkomende grootmachten in botsing komen met de bestaande grootmachten. Onder meer Turkije en Iran zijn hier voorbeelden van, waarbij men in conflict komt met reeds gevestigde waardes. Ook China herneemt zijn rol van eeuwen geleden waarbij het ten volle in conflict komt met de alleenheerschappij van de Verenigde Staten op het wereldtoneel. De toekomst zal een gedeelde macht zijn tussen diverse grote lidstaten en geen dominantie meer zijn van één grootmacht. Om dit evenwicht te bereiken zullen er echter nog tal van conflicten uitgevochten worden.

Een derde aandachtspunt zijn de huidige conflicten. Waar de ernst van de conflicten omgekeerd evenredig gaat met de gezondheid van de economie is dit op dit moment niet langer het geval. Of net wel? Indien de economie opnieuw vertraagt of slechter, in recessie gaat, valt te vrezen dat ook de ernst van de conflicten nog zal toenemen. Nochtans zijn deze op dit moment reeds bijzonder gevaarlijk, ondanks de goede economische situatie. Een verergering hiervan zal de wereldeconomie een nog grotere schade toebrengen dan de situatie op dat moment. Alvast geen gegeven om naar uit te kijken.

Bronnen:

http://www.cnbc.com