Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Nieuwe bubbel in de maak: Europese Unie speelt met vuur

In 2014 publiceerde het Europees Rekenhof een vernietigende studie over het gefaalde Europese investeringsbeleid in Europese regionale luchthavens.

Toen werden 20 luchthavens die samen 600 miljoen euro aan Europese steun kregen in de periode 2000-2013 tegen een kritisch licht gehouden.

Volgens het Rekenhof kwam slechts de helft van die 20 luchthavens in aanmerking voor Europese steun, was een kwart van het geïnvesteerde geld gewoonweg overbodig, en verdween 38 miljoen euro in een bodemloze put.

Slechts de helft van de luchthavens konden het aantal passagiers per jaar opkrikken, terwijl ruim de helft onder de voorspelde verwachtingen bleef. Zo trok de luchthaven van Cordoba in topjaar 2013 minder dan 7000 passagiers, terwijl er 179000 werden voorspeld.

Ook de beloofde perifere socio-economische positieve spill-overeffecten bleven uit: de kapitaalinjectie van 600 miljoen euro had geen enkel effect op de werkgelegenheid, ontwikkeling of loonpeil in de regio’s.

Je zou denken dat de Europese Unie haar lesje wel geleerd zou hebben na zo’n vernietigend onderzoek. Niet dus.

De Europese Commissie versoepelt nu de regels inzake de toekenning van staatssteun aan luchthavens. Dat betekent dat de lidstaten van de Europese nu gezamenlijk 28 miljard euro aan staatssteun (95% van alle staatssteun) niet aan de Commissie te goedkeuring moeten voorleggen.

Er zijn wel voorwaarden aan de vrijstelling verbonden: zo moeten de investeringen gebeuren in regionale luchthavens die maximaal 3 miljoen passagiers per jaar verwerken. Dat zijn er zo’n 420 in heel Europa.

Ook mogen lidstaten een deel van de operationele kosten dragen voor kleine luchthavens die maximaal 200.000 passagiers per jaar verwerken. Dat is ongeveer de helft van alle Europese luchthavens.

De EU stoot zich dus twee maal aan dezelfde steen. Een land als Italië, dat al een voorkeursbehandeling van de Europese Commissie krijgt, met een staatsschuld van 132% van het BBP en een bankensector die dringend 350 miljard aan kapitaal nodig heeft, kan dus vanaf nu riante subsidies toekennen aan kleine vliegveldjes in boerengaten in Zuid-Italië.

Met andere woorden: In Zuid-Europa kunnen de incompetente socialistische regeringen kiezers kopen, op kosten van de Noord-Europese belastingbetaler.

Pittig detail: Vorige maand besloot de Europese Investeringsbank, de bank van de lidstaten, om 280 miljoen te investeren in Griekse luchthavens. Ondanks zwart op wit bewijzen dat het geen zoden aan de dijk brengt.

Bron: Europese Commissie, Financial Times

Foto: UNC Libraries Commons

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.