Euronav: analyse van afgestraft aandeel

Het aandeel van Euronav blijft onder druk staan. Er zijn zowel positieve als negatieve elementen te noemen. Afgelopen dagen kwamen er wel enkele lichtpuntjes bij.

Euronav moet het hebben van enkele uitstekende jaren met monsterwinsten om daarna moeilijkere periodes door te komen. Alles hangt af van de vrachttarieven voor de olietankers. Bij een groot aanbod van en grote vraag naar olie ontstaat er veel werk voor de rederijen en zullen de dagtarieven stevig de hoogte ingaan. Echter zijn er ook periodes waarbij de tarieven op zulk laag peil staan dat varen gewoonweg niet meer rendabel is of zelfs verlieslatend.

Naast vraag en aanbod van olie bepaalt ook het aanbod van schepen op de wereldwijde wateren de tarieven. Hoe meer schepen hoe lager de tarieven.

De huidige vrachttarieven staan vrij laag, net als de winsten van de rederijen. Het aanbod aan schepen groeit. Het aandeel van Euronav staat in deze moeilijkere omstandigheden weer heel wat lager dan de topkoersen van 2015.

Positieve factoren

Wat onze Belgische rederij Euronav betreft, hier enkele positieve elementen in de huidige situatie.

  • Euronav is wereldleider in haar sector.
  • De balans van Euronav oogt sterk dus de Belgische speler is meer dan anderen capabel om van moeilijke omstandigheden te profiteren en koopjes te doen. Het bedrijf liet al duidelijk verstaan dit ook van plan te zijn.
  • De rederij wist al meerdere contracten af te sluiten aan vaste tarieven, daarbij is men dus niet afhankelijk van de directe prijzen op de spotmarkt.
  • Afgelopen week kwam de OPEC niet tot het besluit de olieproductie verder terug te dringen maar gingen ze enkel over tot een verlenging van het huidige plafond. De olieprijzen kregen een stevige klap. Maar meer aanbod dan verwacht betekent dan weer goed nieuws voor de olietransporteurs, die trouwens vaak schepen als drijvende opslagplaatsen gebruiken.
  • De Amerikaanse schalie-olie boomt en vult het door oliekartel OPEC gemaakt ‘gat’ weer op. Bovendien moet de olie vanuit Amerika veel verder vervoerd worden. Vandaag werd bekend dat Euronav een VLCC ‘Very Large Crude Carrier’ liet aanmeren aan een Amerikaanse haven om de export van Amerikaanse olie te testen. De afstanden zouden hierbij een heel pak hoger liggen als bij Arabische olie. Ook weer meer werk voor en vraag naar de diensten van Euronav! (Om naar Azië te varen gaat men rond Afrika.)

Moeilijkheden

  • Het hoge schepenaanbod lijkt nog even aan te houden en de verschroting van oude schepen zou volgens Euronav vanaf 2019 werkelijk van start kunnen gaan. Bij lage tarieven kan dit echter vroeger starten. (De vloot van Euronav is wel relatief jong.) Ondertussen blijven ook nieuwe schepen de markt betreden. Overaanbod dus.
  • Het moet gezegd dat de vraag naar olie onder druk staat door de tendens richting groene wagens.

Bronnen: Euronav, De Tijd

Foto: Euronav