Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Nieuwe dotcom-crisis bijna aangebroken

De dotcom-crisis ligt bijna twee decennia achter ons en toch is deze tegenwoordig brandend actueel. De (speculatieve) stijging van toen is ook nu merkbaar in de grafieken waarbij de speculatieve top van toen zelfs overtroffen wordt. De kansen op een correctie zijn dan ook niet meer te negeren.

Eén van de parameters die werd gebruikt om de dotcom-crisis aan te duiden is het plotten van de verhouding MSCI US Growth / MSCI World Value. Binnen deze MSCI USA Growth Index zijn onder meer Apple, Amazon.com en Facebook opgenomen, welke op dit moment flirten met een recordniveau. De top welke op dit moment bereikt wordt is geleden van het hoogtepunt van de dotcom-speculatie.

Afhankelijk hoe lang de centrale banken de economie nog (speculatieve) ruimte geven kan deze top nog verder stijgen of erger, in elkaar storten. Niet enkel in de technologiesector maar ook in de algemene wereldeconomie is duidelijk dat de top op de beurzen gevaarlijk hoog komt. Onder meer de S&P 500 index, de Nasdaq en de Dow Jones, allen toonaangevende indexen, zijn gestegen tot een absoluut record. Een niveau wat echter niet overeenkomt met de reële economie.

Deze sterke stijgingen zijn onder meer veroorzaakt door de houding van de centrale banken die ten koste van alles de economie ruimte hebben gegeven de afgelopen jaren. Dit in nasleep van de financiële crisis in 2007-2008 welke nog steeds niet is weggewerkt in tal van landen. Door het zwakke rentebeleid zijn enorme hoeveelheden kapitaal ter beschikking gesteld om mee te investeren en/of speculeren. Ondanks de hoop dat dit kapitaal terug naar de reële economie zou vloeien is dit voor een groot deel aangewend voor speculatieve doeleinden.

Als belegger ervan uitgaan dat een correct nakend is en hierop massaal short gaan is alvast (nog) niet aan te raden. Het risico is wel degelijk aanwezig dat er nog een hogere en kortstondige piek bereikt zal worden.

Een alternatief scenario is een verdere stijging met nogmaals 10%-20%. Dit zou resulteren in een nog grotere speculatie waardoor er wel degelijk nog enige marge aanwezig is. Vergelijken we het huidige patroon met het verleden dan blijft de huidige situatie toch bijzonder gevaarlijk. Aan de ene kant is er een zeer grote gelijkenis met voorgaande crisissen, staan diverse parameters reeds enige tijd in het rood en is de cyclische beweging al enige tijd “over tijd”. Elke 7-8 jaar is er sprake van een grote economische crisis waarbij het vorige exemplaar ongeveer 9 jaar geleden heeft plaats gevonden.

Daarbovenop zijn de schulden in alle landen enorm hoog opgelopen waardoor een volgende crisis een volle impact zal veroorzaken. Dit in tegenstelling tot 2008 waarbij de crisis werd “afgekocht” door het aangaan van meer schulden. Ook het verlagen van de rente is op dit moment geen optie waardoor de centrale banken bijzonder slecht gewapend zijn om in te grijpen in de nabije toekomst.

Bronnen:

http://www.cnbc.com

http://finance.google.com

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.