Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Trekt Trump zich terug uit klimaatverdrag?

Het klimaatoverleg van de G7 was niet succesvol. Dit nieuws werd reeds bekend gemaakt, niet in het minst omdat de Verenigde Staten als enige zich niet direct wilde uitspreken over het klimaatverdrag van Parijs. Zonet lekte echter uit dat Trump hoogstwaarschijnlijk zich zal terugtrekken uit het verdrag. Zowel op milieugebied als economisch gebied is dit echter een dure misstap.

Donald Trump is al langer bekend als tegenstander van het milieu waarbij hij onder meer de opwarming van het klimaat als een hoax bedacht door China bestempelde. Ook werden diverse milieuwetgevingen reeds teruggedraaid, dit als argument dat het de Amerikaanse economie schade zou toebrengen.

Op korte termijn zal dit inderdaad een bepaalde kost hebben die door iedereen moet gedragen worden. Los van de mogelijke milieuschade op zowel korte als lange termijn is er echter ook een belangrijk economisch luik aan dit alles verbonden. Indien alle partijen opteren om ditzelfde niet milieuvriendelijke beleid verder te zetten dan is de enige die dit wel doet inderdaad het economische slachtoffer. Deze ene partij is op dat moment minder competitief waardoor het zijn marktaandeel (en winst) ziet verminderen.

In dit geval zijn de Verenigde Staten echter de enige partij die dwarsligt. Zowel China als Europa willen wel degelijk hervormingen doorvoeren. Beide economische grootmachten investeren reeds aanzienlijke bedragen in hernieuwbare energie waardoor tal van technologische innovaties reeds werden bereikt. Indien de Verenigde Staten ervoor opteren om dit beleid niet te volgen, dan dreigt men een enorm competitief nadeel te ondervinden op langere termijn.

Deze nieuwe industrietakken zullen zich hoofzakelijk vestigen in de landen waar het beleid wordt uitgetekend. Daarnaast is de fossiele industrie op termijn ten dode opgeschreven. De vraag naar olie stagneert en daalt zelfs op termijn door de hernieuwbare energie. Ook zal de afzetmarkt voor minder milieuvriendelijke producten en productie-eenheden vermindert waardoor de Verenigde Staten minder kunnen exporteren. Op termijn schiet de Amerikaanse economie zichzelf dus in de voet.

Binnen de Verenigde Staten is er ook geen consensus over het al dan niet volgen van een milieuvriendelijk beleid. Een staat als Californië leunt hierbij sterk aan bij Europa terwijl meer Zuiderse staten net het omgekeerde beleid nastreven. Hierbij zijn ook de tegenstellingen tussen democraten en republikeinen niet te onderschatten waardoor nog tal van moeilijkheden dreigen om daadwerkelijk uit het klimaatverdrag van Parijs te stappen. Alvast tal van rechtszaken dreigen hierbij nog roet in het eten te strooien voor Trump wat de zoveelste nederlaag kan betekenen voor de huidige Amerikaanse machtshebbers.

Bronnen:

http://www.cnbc.com

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.