Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Malta: weldra een ex-belastingparadijs?

Malta heeft decennialang de reputatie gehad een belastingparadijs te zijn. Malta heeft een gunstig belastingtarief voor bedrijven, kapitaal en winsten, alsook zeer weinig openbaarheidsverplichtingen.

Op papier heeft Malta nochtans de hoogste fiscale druk op ondernemingen van de hele EU: 35%. Maar door heel wat uitzonderingsregimes en gunsttarieven voor dividenden zou de reële belastingvoet slechts 5% zijn.

Volgens sommige bronnen zou Malta tussen 2012 en 2015 multinationals geholpen hebben om 14 miljard euro aan belastingen te ontwijken.

Sinds de uitbraak van het Panama Papers-schandaal, en de oprichting van het speciale onderzoekscomité in het Europees Parlement dat zich over witwaspraktijken en belastingontwijking moet buigen, is de druk op de Maltezen enkel toegenomen.

Bij monde van Maltees minister van Financiën Edward Scicluna zal de kleinste lidstaat van de EU alles in het werk stellen om de aanbevelingen van het comité en de Commissie getrouw uit te voeren. in New Europe van 28 mei, laat Scicluna noteren dat hij er bepaalde internationale organisaties, zoals de European Investigative Collaborations (EIC) van verdenkt de reputatie van Malta schade te willen berokkenen.

De beschuldigingen aan het adres van zijn land doet Scicluna af als “fake news”. Of het land betrokken is in schimmige tax rulings is voorlopig niet te achterhalen: de documenten over tax rulings in EU-lidstaten zijn niet publiekelijk toegankelijk. Ook leden van het Europees Parlement hebben maar een beperkt onderzoeksrecht.

Bron: Europese Commissie, New Europe, 28.05.2017

Foto: M.Peinado

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.