Berekening: Vlaming grootste netto-betaler binnen EU

De Vlamingen zijn de grootste nettobetalers in de EU, zo blijkt uit nieuwe berekeningen. De afdrachten van de Vlamingen worden doorgaans in studies sterk onderschat. De Walen, die minder bijdragen, krijgen via structuurfondsen veel meer terug.

Dinsdag werd een studie gepubliceerd “Het kostenplaatje van de Europese Unie – Vlamingen betalen het meest”. Deze analyse werd aangevraagd door Vlaams Belang.

De cijferreeksen in het onderzoek tonen overduidelijk aan dat de Vlamingen de grootste netto-betaler in Europa zijn. Iedere Vlaming betaalt jaarlijks netto 339 euro. De Nederlanders volgen op de 2e plaats, met een nettokostprijs per inwoner van zo’n 336 euro op jaarbasis.

Waarom betalen de Vlamingen zoveel? De studie die dinsdag voorgesteld werd aan de pers, geeft verschillende verklaringen. Enerzijds is het aandeel van de Vlamingen binnen de Belgische betalingen aan de EU met 65% groot.

Maar de Vlamingen krijgen anderzijds in ruil maar weinig terug. Het gros van het geld dat terugkeert naar België, bestaat uit cohesie- en solidariteitsfondsen.

Een buitenproportioneel aandeel van deze zogenaamde structuurfondsen vloeit terug naar Wallonië. De Vlaming betaalt dus aan de Europese Unie, om via een Europese omweg Wallonië extra te financieren.

Europees Parlementslid Gerolf Annemans eist dat de Federale en Vlaamse Regering een onderhandeling met de EU aangaan om aan deze transfers een einde te stellen. Hij klaagt dat de Vlaamse regeringspartijen deze geldstromen onaangeroerd laten.

Annemans wil dat de Vlamingen een korting bekomen tot netto 200 euro per jaar, of dat er gestreefd wordt naar een nulnorm waarbij er een evenwicht bestaat tussen de betalingen aan de EU en de uitgaven door de EU.

Na de Belgische interne transfers (van Vlaanderen naar Wallonië), na de geldstromen van Noord naar Zuid in de Eurozone, is deze EU-financiering de derde vorm van transfert waarbij de Vlaamse belastingbetaler de pineut is.