OESO breekt basisinkomen af

De discussie rond het basisloon wordt al jaren gevoerd. Voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar. Nu mengt ook de OESO zich in het debat. Volgens de organisatie van ontwikkelde landen zorgt een universeel basisinkomen niet voor een daling van de armoede.

In Vlaanderen lanceerde politica Nele Lijnen (Vivant/OpenVld) onlangs een boek, genaamd ‘Win for Life’. In dit werk breekt ze een lans voor het introduceren van een basisinkomen voor iedereen.

In Nederland wordt, op lokale schaal, al geëxperimenteerd met het basisinkomen. Dit is onder andere in de stad Utrecht het geval. Volgens de ene is het basisinkomen dé manier om meer ondernemerschap op te wekken, volgens de ander is het dé manier om luie mensen te kweken.

De OESO is niet geweldig positief. De denktank voor hoogontwikkelde landen stelt dat er vragen zijn rond de betaalbaarheid van het systeem. De belastingen moeten volgens de OESO flink omhoog, wil men een basisinkomen krijgen dat zich min of meer op hetzelfde niveau bevindt als de huidige uitkeringen.

Of omgekeerd: Met de huidige begrotingen komen de uitkeringen ver onder de armoedegrens te liggen. Wat voor heel wat sociaal zwakkeren bijzonder problematisch zal worden. Het basisinkomen zou zodoende vooral gunstig zijn voor de middeninkomens.

Daarnaast stelt OESO dat het invoeren van zo’n basisinkomen bijzonder complex is in de realiteit. “Het corrigeren van de huidige stelsels van uitkeringen, aftrekposten en andere vormen van sociale zekerheid valt onmogelijk neutraal uit te voeren.”

Ook het Nederlandse Planbureau was eerder al sceptisch. “Het basisinkomen in Nederland zou nivellerend werken en ten koste gaan van de werkgelegenheid.”

De Nederlandse auteur Rutger Bregman, die eerder al een boek schreef over deze materie, onder de titel ‘Gratis geld voor iedereen’, laat weten de bemerkingen van de OESO niet te delen.

Volgens hem vertrekt de OESO in zijn berekeningen vanuit een model dat niet realistisch is. “Hier wordt een variant onderzocht die geen enkele pleitbezorger van het basisinkomen voorstelt”, zo laat hij weten.

Bron: Het Financieele Dagblad