Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

ECB: Draghi verandert niets

Donderdag kwamen de bestuurders van de Europese Centrale Bank samen in Estland om zich te buigen over het monetaire beleid voor de Eurozone. Weinig verrassend: Mario Draghi houdt voet bij stuk en weigert de rentes op te trekken.

Dat de ECB, in tegenstelling tot de FED in Amerika, er nog steeds niet voor voelt om de rentes op te trekken, irriteert velen mateloos maar wekt weinig verbazing. Deze beslissing, of beter non-beslissing, stond in de sterren geschreven.

De doelstelling uit het ECB-mandaat om een inflatie te creëren van bijna 2% op jaarbasis is nog niet bereikt. In heel wat lidstaten van de monetaire unie is de inflatie weliswaar gestegen in het laatste half jaar, maar dit is niet voldoende structureel om nu al over te gaan tot een normalisering van het beleid.

Draghi heeft gelijk wanneer hij stelt dat de inflatie-opstoot, sinds November 2016, vooral te danken is aan hogere energieprijzen. De ‘core inflation’ in heel wat landen blijft dan ook ver onder de norm van 2%. Of in de woorden van Draghi: “De inflatie is nog niet duurzaam.”

De depositorente blijft dus gehandhaafd op -0,4%, waardoor banken geld betalen op de middelen die ze ‘over night’ bij de ECB stallen. Ook het maandelijkse opkoopprogramma van 60 miljard euro aan obligaties, om zo geld te creëren, gaat onverminderd door.

Draghi plakte ook een datum op zijn beleid: Het opkoopprogramma zal nog minstens tot einde 2017 doorgaan en zal verlengd worden, indien nodig. Voor het einde van dit jaar moeten er dus geen noemenswaardige renteverhogingen verwacht worden.

“Als de economische vooruitzichten negatiever worden of de stabiliteit van het financiële systeem afneemt, zijn we klaar om het opkoopprogramma te verlengen qua tijd en uit te breiden qua omvang”, aldus de ECB-baas.

bron: Bloomberg, Trends

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.