Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

COCO’s: beleggers willen ze, banken niet

Contingent convertibles zijn opnieuw zeer populair geworden vanaf 2016. Heel wat investeerders kopen COCO’s. Bij de banken zien we het tegenovergestelde: Europese banken hebben maar weinig zin om elkaars risicovollere achtergestelde obligaties te kopen.

Contingent convertibles, oftewel achtergestelde obligaties, hebben door de band genomen een hoge couponrente maar ze dragen risico met zich mee. Wanneer het misgaat en de uitgevende bank omvalt, dan staan COCO-houders helemaal achteraan de rij van schuldeisers.

Sinds het laatste jaar hebben investeerders in COCO’s grote winsten geboekt. De gemiddelde couponwaardes hangen rond de 6 a 8 procent. Heel wat analisten denken dat het nog niet te laat is om in te stappen:

“Wij zien COCO’s nog steeds als een bijzonder interessante klasse om in te beleggen. Er was al een sterke stijging maar we denken dat er toch nog winsten geboekt kunnen worden”, aldus James MacDonald, analist bij BlueBay.

De COCO’s zijn dus aan een sterke opmars bezig. Dat was wel anders in het verleden. In de nasleep van de bankencrisis waren veel beleggers afkerig, omdat de obligaties te veel risico met zich meebrengen.

Nu is de zin om COCO’s te kopen bij heel wat beleggers dus teruggekeerd. Echter, een ander verhaal zien we tussen de banken onderling in Europa. Zij blijven wantrouwig tegenover elkander.

Risicovolle achtergestelde bankobligaties worden vooral gekocht door partijen buiten de Eurozone. Investeerders buiten de Eurozone vormen bijna twee derde van de uitstaande Europese cocomarkt, die goed is voor zo’n 160 miljard euro.

De onderlinge verwevenheid tussen uitgevende en kopende banken in de Europese Unie valt hierdoor niet hoog uit. Dit kan de stabiliteit van het financiële systeem in de EU ten goede komen aangezien problemen met COCO’s bij de ene bank bij gevolg niet overslaan naar (andere kapitaalinstrumenten van) andere banken.

Bron: The Financial Times, Het Financieele Dagblad

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.