Nationale Bank wil spaarboekjes verder slopen

De spaarboekjes zijn al langer een doorn in het oog van de Nationale Bank van België. De topman van de NBB wil de fiscale vrijstelling op spaarboekjes daarom slopen en schuwt de kromme redeneringen niet om zijn boodschap verkocht te krijgen.

In tijden van extreme lage rentes, sparen de Belgen nog altijd relatief veel. Dat valt logisch te verklaren: de spaarders willen extra geld opzij zetten, om zo de verloren rente te compenseren.

Dat de centrale banken al jaren ranzig bezig zijn – met goedkeuren van de politiek – wordt nu steeds meer duidelijk:

De extreme lage rentes verarmen de burger;

De zucht om per se inflatie te creëren verarmt eveneens de burger;

Door het monetaire beleid komen de pensioen- en verzekeringsfondsen steeds verder onder druk te staan;

én nu willen diezelfde centrale banken de burger nog eens extra straffen via de spaarboekjes.

De fiscale vrijstelling op spaarboekjes moet van tafel, zo vindt Jan Smets (gouverneur van de Belgische Nationale Bank). Smets wil het klimaat van extreme lage rentes gebruiken om deze maatregel er nu door te krijgen.

“De rente is zo laag dat de impact nauwelijks gevoeld zal worden”, zo zegt de demagoog Smets. Want, op termijn als de rentes terug stijgen wordt dit fiscale nadeel natuurlijk wél aanzienlijk gevoeld.

Smets verdedigt het losse monetaire beleid van de ECB: “De lage rente werkt ook economisch herstel in de hand, wat ook de belangen van spaarders vrijwaart. Het tegendeel zou pas gevaarlijk zijn: niets doen en de recessie bestendigen. Dat zou tot een langdurige malaise leiden.”

Dat uitgerekend het huidige monetaire beleid een nieuwe crisis in de hand werkt, wordt natuurlijk door de topman van de NBB keurig verzwegen.

Gouverneur Smets voegt er ten slotte wel aan toe dat het aanpassen van het fiscale regime niet plotsklaps kan, aangezien hij banken de tijd wil geven om zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Bron: NBB, De Standaard