Studie Itinera: Basisinkomen onbetaalbaar

De discussie rond het basisinkomen blijft de gemoederen verhitten. Na een pas verschenen boek ‘Win for Life’ van politica Nele Lijnen (pro-basisinkomen), mengt nu Itinera zich in het debat. “Het universeel basisinkomen is een gevaarlijke utopie”, zo waarschuwt de denktank.

Itinera Institute kwam zaterdag op de proppen met een nieuwe studie rond het basisinkomen. De teneur is duidelijk: Dit is een heel slecht idee.

Het idee van een basisinkomen voor iedereen gaat al zeer lang mee, aldus Itinera, maar het draagt niet bij aan de maatschappij of economie. “Ook nu wordt het basisinkomen door velen bepleit als het ultieme panacee voor zowel sociaal als economisch beleid. Een heldere kijk op aangevoerde motiveringen van, en de beweerde evidentie voor, het universeel basisinkomen volstaat om het te diskwalificeren.”

Volgens Professor Marc De Vos, die verbonden is aan de denktank, wordt er door activisten en politici veel te lichtzinnig omgesprongen met de idee van een ‘basic income’. Itinera is van mening dat een basisinkomen onbetaalbaar en onwenselijk is.

Bij Itinera merken ze terecht op dat het basisinkomen door velen wordt bepleit, maar dat zowat iedereen een andere voorstelling van zaken en uitwerking in gedachte heeft.

Wat zijn de voornaamste kritieken van Itinera? Ten eerste, zorgt een basisinkomen voor een ‘recht op luiheid’. Gratis geld waar niks voor gepresteerd moet worden. Het is volgens de denktank dan ook “een zwaktebod”.

Ten tweede, zijn de kleinschalige experimenten rond het basisinkomen niet voldoende uitgewerkt om deze één op één toe te passen op macro-niveau (voor de gehele samenleving). Vergelijkingen met (kleinschalige) ‘bijstandsexperimenten’ zijn dan ook problematisch.

Ten derde, is het idee onbetaalbaar. “Een UBI van €1.500 zoals de Piratenpartij en anderen bepleiten, klokt af op €79.6 miljard of 18.85% van het BBP. En dat in een land dat met een belastingdruk van 51% reeds bij de wereldtop (sic) behoort. Ter vergelijking, dit is respectievelijk bijna het dubbel en ruim het achtvoud van de vergrijzingskost.”

Itinera merkt voorts op dat er al jarenlang vanalles wordt geprobeerd om de werkgelegenheidsgraad te verhogen. Volgens de denktank zou het universeel basisinkomen deze werkgelegenheidsgraad juist verlagen. “De meerkost van een UBI moet dan door minder schouders gedragen worden.”

Kortom: Een hele opsomming van kanttekeningen en argumenten waarom het idee van het basisinkomen goed klinkt, maar in realiteit een pak negatiever uitpakt.

De hele studie staat te lezen op www.itinerainstitute.org