Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Aantal belastingcontroles gehalveerd

In de komende weken moet de jaarlijkse belastingbrief ingediend worden, hetzij per post hetzij via internet. Het aantal controles is de jongste tijd sterk afgenomen. Heel wat aangiftes werden hierdoor niet grondig onderzocht.

De belastingbrief wordt ieder jaar ingewikkelder om in te vullen. De Belgische fiscus verzint keer op keer meer codes en vakjes om in te vullen. Er wordt door de overheid gedweept met de online-applicatie ‘Tax on Web’, maar dat verandert niets aan het feit dat de Belgen verder fiscale slaven blijven.

In Nederland had de belastingsdienst eerder al een campagne op poten gezet onder de noemer ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’. Voor eenvoud moeten we alvast niet bij de Belgische fiscus zijn.

Vorig jaar kregen veel mensen, die recht hebben op een voorafgaandelijk ingevulde en vereenvoudigde brief, niet de simpele versie in de brievenbus.

Uit cijfers blijkt dat de belastingsdienst in 2016 57.854 grondige controles uitvoerde aangaande de personenbelasting. In datzelfde jaar waren er 6,9 miljoen belastingplichtigen. Dat geeft dus een kans van 0,8 procent op een grondige controle.

Opmerkelijk is dat het aantal grondige controles de afgelopen jaren sterk gedaald is. In 2013 waren er nog 111.582 grondige controles op de personenbelasting, of dus bijna dubbel zo veel.

Verklaring ligt volgens de vakbonden bij FOD Financiën aan het feit dat het aantal controleurs is afgenomen. De directie van de FOD Financiën nuanceert en stelt dat heel veel controles nu geautomatiseerd gebeuren via allerlei filters.

“Het aantal controles is dus niet altijd de relevantste parameter om de pakkans te berekenen”, aldus Hans D’Hondt, topman bij de overheidsdienst Financiën.

Bron: Moneytalk, Trends, De Standaard

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.