Spanning tussen centrale bank en economische cijfers

Er heerst laatste tijd wat spanning tussen enerzijds de Fed en anderzijds de economische cijfers in het land. Deze laatste lijken renteverhogingen niet meer te verantwoorden maar Yellen klinkt nochtans vrij hawkish… En de lagere olieprijzen laten zich ook voelen…

Recente macro-econonomische cijfers uit de Verenigde Staten zijn niet geweldig. De jobsrapporten waren teleurstellend, al zakt de werkloosheid wel verder weg. De inflatie en kerninflatie daalden onder de doelstelling van 2 procent.

Zulke economische omstandigheden maken het moeilijk voor centrale banken om het beleid en de rente te normaliseren. Vooral de Federal Reserve hamerde daar de laatste tijd nochtans op. De centraal bankiers hielden aan hun vooropgesteld pad van geleidelijke renteverhogingen.

De markten lijken het moeilijk te hebben met deze tegenstrijdigheid.

Centrale banken moeten echter wel verder kijken dan enkele recente economische statistieken. Het algemene plaatje blijft positief en de wereldwijde economie lijkt in goede doen.

Tussen haakjes, indien Donald Trump toch iets van al zijn ambitieuze plannen weet waar te maken (belastingverlagingen, investeringen, …), zou dit nog een extra zetje kunnen zijn voor de economie.

Olieprijzen

Verder zijn er nog de olieprijzen. Deze staan afgelopen weken zwaar onder druk. Dit heeft twee redenen. Ten eerste blijft Amerika almaar extra schalie-olie produceren. Anderzijds heerst er twijfel over de productiebeperking van het oliekartel OPEC.

De organisatie van olieproducerende landen sprak vorig jaar een aanbodbeperking af om de prijs te ondersteunen. Voor bepaalde landen waren de lage prijzen niet meer houdbaar.

Nigeria en Libië kregen een vrijstelling van de afspraak en pompen meer olie op. Dit compenseert de verlaging door de andere leden.

Verder begint de OPEC zich uiteraard vragen te stellen bij hun afspraak wanneer de gevolgen ervan worden tegengewerkt door niet-leden. Vooral de Verenigde Staten kunnen door de iets hogere prijs en het gat, achtergelaten door de OPEC, weer rendabel gaan produceren.

Wat hebben die olieprijzen nu te maken met de centrale banken? Wel, als deze verder dalen zet dit nog extra druk op de inflatie en is het dus nog moeilijker voor de centrale banken om hun aangekondigd pad van rate hikes door te voeren…

Bronnen: Bloomberg, Iex.nl

Foto: Janet Yellen, Getty Images