Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Herman Daems (BNP Paribas): Meerwaardeblasting geen goed idee

De Leuvense econoom Herman Daems publiceerde een nieuw boekje over economie en maatschappij. De overheid is uitgeblust en er is vandaag geen leiderschap te bespeuren. We hebben nood aan een revival in de economie en dan is een meerwaardebelasting geen goed idee, zo oordeelt hij.

Herman Daems is van vele markten thuis: Hij is econoom, voorzitter van de Belgische bankengroep BNP Paribas en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Katholieke Universiteit Leuven.

Eind mei verscheen van Daems het boekje ‘De uitgeputte overheid, waarom het beleid stokt’ (128 p., Lannoo Uitgeverij). De topeconoom hekelt het gebrek aan visie en leiderschap in België.

“Terwijl Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk er wel in slagen om vooruit te geraken, lukt dit in België niet. Wij zijn een land van meegaandheid en middelmatigheid”, zo oordeelt Herman Daems.

Volgens hem is er nood aan een nieuwe dynamiek waarbij de overheid weer de richting aanwijst. Hij is het dan ook manifest oneens met de socioloog Luc Huyse die nog meer macht wil geven aan het sociaal overleg en het maatschappelijke middenveld. “Dan dreigen we te belanden in een totaal immobilisme”, zo waarschuwt Daems.

Wat betreft ons fiscale beleid pleit de Leuvense econoom voor een drastische hervorming van de vennootschapsbelasting in België. “Het systeem moet veel eenvoudiger worden (…) er zijn veel uitzonderingstarieven van kracht, waarmee de overheid toegeeft dat het officiële tarief te hoog ligt. We moeten al die uitzonderingen herbekijken en werken aan een lager algemeen tarief.”

Onze economie heeft volgens Daems nood aan een revival van het ondernemerschap. Een meerwaardebelasting invoeren is daarom geen goed idee:

“We evolueren naar een technologisch gedreven economie, waarvoor we tal van nieuwe bedrijven nodig hebben. Op zo’n moment gaan we toch niet tegen succesvolle starters zeggen dat ze, naast socialezekerheidsbijdragen en belastingen voor hun personeel en op hun winst, ook een taks moeten betalen als ze hun zaak verkopen?”

Op 11 juli krijgt Prof. Herman Daems, in Antwerpen, een ‘Gulden Spoor’ uitgereikt door de vereniging Vlaanderen-Europa, als teken voor maatschappelijke verdienste.

Bron: Lannoo, De Tijd

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.