Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Draghi: groeiende ongelijkheid groot gevaar voor Europa

Dragi waarschuwt dat een groeiende ongelijkheid in Europa destabilisering werkt en moet aangepakt worden. Dit aan de hand van onderwijs, innovatie en het investeren in het aanwezige menselijke kapitaal. Op welke manier dit praktisch moet gebeuren blijven het antwoord echter nog achterwege.

Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, geeft toe dat de ongelijkheid in Europa moet aangepakt worden om de stabiliteit te garanderen. Deze ongelijkheid is sinds de globale financiële crisis en de daarbij horende Eurocrisis enkel maar gestegen. De Europese landen in het Noorden en het Zuiden groeien steeds verder uit elkaar. Ook in de nabije toekomst zal dit verschil verder oplopen waardoor ook de bijhorende spanningen enkel maar zullen toenemen.

Data afkomstig van Eurostat toont aan dat slechts een handvol landen erin geslaagd zijn om de ongelijkheid te doen dalen de afgelopen jaren. In landen zoals Frankrijk en Spanje is dit sterk gestegen door de aanhoudende financiële problemen. Ook Griekenland en Portugal, niet toevallig de twee zwaarst getroffen landen kennen een grote ongelijkheid.

Samenwerking tussen de rijkere en armere lidstaten binnen Europa is dan ook fundamenteel volgens Draghi. De beste manier om deze ongelijkheid aan te pakken is het investeren in onderwijs, het ontwikkelen van menselijke talenten en het voortdurende innoveren. Ook moet de overheid erop toezien dat inkomen en weelde gelijkmatig verdeeld worden, dit aan de hand van sturende mechanismen.

Naast het wijzen op deze ongelijkheid verdedigde Draghi ook het losse monetaire beleid waarbij onder meer miljarden Euro’s in de economie gepompt werden met behulp van het Quantitative Easing programma. De extreem lage rente creëert onder meer nieuwe werkgelegenheid en zorgt voor goedkope ontlening van kapitaal, de ultieme herverdeling aldus Draghi.

Tegelijk waarschuwt hij dat het huidige beleid nog enige tijd zal aangehouden worden. Dit om een nieuwe recessie te vermijden aangezien de huidige economische groei zich nog in een premature fase bevindt in de Eurozone. Daarnaast kan een renteverhoging ervoor zorgen dat de zware schuldenlast bij de Eurolanden niet lang meer houdbaar is waardoor landen zoals Spanje, Portugal en zelfs Frankrijk in de problemen geraken.

Bronnen:

http://www.cnbc.com

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.