Olie binnenkort waardeloze grondstof?

Olie, het zwarte goud van weleer, is nu één van de slechtst presterende grondstoffen ter wereld. Deze basisgrondstof van de wereldeconomie laat momenteel het slechtste semester noteren van de laatste 20 jaar.

Ruwe olie is officieel in een zogenaamde “bear market” terechtgekomen na de laatste ontwikkelingen aldus analisten. Deze tendens zal mogelijks niet enkel maanden aanhouden maar gedurende meerdere jaren waarbij het einde van het fossiele tijdperk het uiteindelijke resultaat zal zijn.

Dit zijn uiteraard mogelijke toekomstscenario’s welke niet met zekerheid kunnen bewezen worden. Wat echter wel zeker is, is het gegeven dat de OPEC de controle kwijt is over de olieprijzen. Dit in combinatie met het marktaandeel van de Verenigde Staten welke blijft groeien. Door het ontginnen van schalie-olie is er een maximumwaarde aan de olieprijzen gekomen wat vroeger niet het geval was.

Boven de 50 USD is het namelijk rendabel om op grote schaal schalie-olie te produceren waardoor het aanbod op de markten terug sterk stijgt. Aangezien de vraag vrij stabiel blijft is een prijsdaling het gevolg. Door technologische ontwikkelingen blijft de ondergrens voor het produceren van schalie-olie steeds meer dalen waardoor de gemiddelde olieprijs ook blijft dalen.

De nieuwe kroonprins in Saoedi-Arabië, Mohammed bin Salman, begrijpt dit probleem ten volle en zal dan ook de transitie moeten leiden naar een nieuwe economie in het land. Binnen 20 tot 40 jaar zal olie een waardeloze grondstof geworden zijn. De komende jaren zal er nog een piek zijn bij een sterke stijging van de vraag maar de algemene tendens blijft negatief. Op langere termijn valt de vraag naar olie grotendeels weg, dit samen met een (te) groot overaanbod.

Voor de wereldeconomie in het algemeen is een lage olieprijs zowel een zegen als een vloek. De economie wordt niet geremd door hoge prijzen waardoor deze ongehinderd kan groeien. Anderzijds zorgt dit tevens voor een lagere inflatie, hetgeen nochtans broodnodig is om de enorme schuldenberg enigszins te temperen. Net deze enorme schuldenberg kan de ondergang betekenen van de huidige economische groei en zorgen voor een volgende financiële crisis.

Bronnen:

http://www.cnbc.com