Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Ook Verenigde Staten hebben nu hun eigen failliete staat

Griekenland en de mogelijks bijhorende Grexit werd door de Verenigde Staten vaak omschreven als een schandvlek voor Europa en de Eurozone. Wat echter minder geweten is in onze contreien is de zwakke financiële status van tal van Amerikaanse grootsteden waarbij nu ook de eerste Amerikaanse staat de status van “junk” krijgt.

Illinois, gelegen in de Amerikaanse midwest, krijgt binnenkort waarschijnlijk de weinig benijdenswaardige status “junk” van het ratingkantoor S&P Global Ratings. Na Puerto Rico (speciaal statuut) is dit de tweede Amerikaanse failed state waardoor duidelijk wordt dat niet enkel Europa met problematische lidstaten kampt.

De staat kampt met een miljardentekort waardoor S&P zich genoodzaakt ziet de status van “junk” aan de staat te geven indien het dit niet dringend aanpakt. De kans dat dit lukt is zeer laag waardoor het aantal investeringen nog verder zal teruglopen. De staat kampt met een enorm tekort in het pensioenfonds, openstaande facturen ter waarde van niet minder dan 14 miljard Euro, teruglopende inkomsten en een verouderde industrie.

Het gevaar aan het krijgen van een “junk” status is de wettelijke verplichting voor tal van fondsen om hier niet in te investeren wegens het te hoge risico. Dit zorgt op zijn beurt voor een verdere terugval van het aantal investeringen waardoor de situatie des te kritieker wordt.

Diverse grootsteden zoals Chicago, Atlantic City en Detroit hadden in het verleden reeds te maken met dergelijke belemmeringen. In tegenstelling tot steden kunnen Amerikaanse status echter niet bankroet gaan waardoor dit alles door de burger zal moeten betaald worden. Sterk verhoogde belastingen, het sluiten van overheidsdiensten waaronder scholen en universiteiten zijn slechts een deel van de oplossing.

Ook Illinois kampt met een gelijkaardig probleem als Griekenland waarbij het de munt niet kan devalueren om de competitiviteit op te krikken. Er valt dan ook te vrezen dat er decennia van armoede aankomen welke een perfecte voedingsbodem zijn voor verkiezingspropaganda zoals Trump bewees.

De Amerikaanse midwest is op dit moment allesbehalve competitief en voelt de impact van het globalisme volop. Protectionistische maatregelen zullen dit echter niet omkeren. Enkel structurele hervormingen kunnen hier een positief vervolg aan maken. Helaas is de Verenigde Staten een land met twee gezichten waarbij meer en meer duidelijk wordt dat het land meer in verval is dan Trump wil doen uitschijnen.

Ondertussen blijven de Aziatische landen groeien op zowel economische en militair vlak waarbij niet enkel Europa maar ook de Verenigde Staten achterblijven met een verouderde infrastructuur en diverse failed states.

Bronnen:

http://www.bloomberg.com

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.