Inflatie: Koper beter dan goud?

Goud is algemeen bekend als een investering die je beschermd tegen inflatie. Waar gewoon geld zijn waarde verliest, behoudt wie in goud spaart zijn koopkracht. Maar is dit enkel theorie of werkt het ook zo in de praktijk?

Bloomberg deed de test. Ze onderzochten de link tussen verschillende activa en inflatiecijfers in de Verenigde Staten tussen 1992 en 2016.

Hieruit blijkt inderdaad dat goud een goede bescherming biedt tegen inflatie. Voor elke procent dat de consumptieprijsindex hoger gaat, wint goud 5,2% !

Niet slecht, maar het kan nog beter. Één metaal ging zelfs 18% hoger voor elke procent dat de consumptieprijsindex aandikte!

We hebben het over koper.

Het liet de andere onderzochte activa ver achter zich. Goud, landbouwgewassen, industriële metalen en grondstoffen in het algemeen deden het slechter.

“Koper reageert sterker op inflatie en schommelingen in de dollar om wille van zijn toepassingen en zijn groei volgt de economie. Als je de cijfers bekijkt reageert goud relatief weinig op inflatie.”, aldus Jodie Gunzberg van S&P Dow Jones Indices.

Vorig jaar ging de koperprijs 18% hoger terwijl goud slechts 8% steeg. Dit jaar zijn tot nu toe de rollen omgekeerd: goud steeg reeds met 9,1% en koper ging slechts 5,5% hoger.

Begin 2016 was de koperprijs gezakt tot een niveau dat in zes jaar niet meer gezien was. Een gevolg van de groeivertraging in China en een groei van het aanbod.

De fundamenten voor koper zijn nu echter veel beter. In een rapport dat maandag uitkwam, schat Barklays dat dit jaar de vraag 56.000 ton hoger zal liggen dan de productie.

Voor volgend jaar verwacht men dat de vraag 72.000 ton hoger zal liggen dan de productie.

Betekent dit dat je nu al je goud moet inruilen voor koper? Natuurlijk niet!

Maar wie in een aantal grondstoffen belegt zal minder volatiliteit kennen en beter bestand zijn tegen periodes dat een grondstof het minder goed doet.

Bloombergs onderzoek toont aan dat een korfje van verschillende grondstoffen met bijna 15% steeg voor elke procent dat de inflatie toenam. Iets minder dan koper, maar nog steeds een uitstekende prestatie!

Bron: Bloomberg
Foto: James St. John