Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Europese Unie en Japan akkoord over handelsverdrag

De Europese Unie en Japan hebben woensdag hun akkoord gegeven voor een nieuw handelsverdrag naar aanleiding van de G20-top in Hamburg en de ontmoeting met Amerikaanse president Donald Trump. Het verdrag moet twee zaken teweegbrengen, enerzijds de economische relatie tussen de EU en Japan bevorderen en anderzijds de V.S.A. ervan overtuigen niet af te stappen van hun vrijhandelstradities, hetgeen wat Donald Trump net wel van plan is.

Het ‘raam’-akkoord is reeds ondertekend en vormt de basis voor het definitieve handelsverdrag. De Europese Unie en Japan zijn overeengekomen om een nieuwe handelsrelatie op te starten, hierdoor wordt het gemakkelijker voor beide naties om handel te drijven met elkaar zonder teveel restricties.

In Japan zijn ze steeds meer verzot op Europese producten en vice versa, details omtrent het nieuwe handelsverdrag zijn er nog niet. Er zal eerst nog intensief onderhandelt moeten worden over streekproducten, importtarieven voor Japanse wagens en voedingsmiddelen, etc…

Er wordt op dit moment al flink wat heen en weer geëxporteerd, vorig jaar bedroeg de exportbalans 66 miljard euro voor Japan en 58 miljard euro voor de Europese Unie. Door het verdrag te vernieuwen, laten ze zien dat de wereld steeds meer verbonden is met elkaar en er anno 2017 geen plaats meer is voor protectionisme.

De overeenkomst is alvast een goed begin voor de start van de G20-top in Hamburg. Ze mikken er op om het definitieve akkoord vrijdag tijdens de top te kunnen ondertekenen en zo een signaal te sturen naar alle aanwezige wereldleiders, voornamelijk richting Donald J. Trump.

De Amerikaanse president wilt zich namelijk terugtrekken uit alle handelsverdragen en zich meer focussen op de binnenlandse Amerikaanse economie, een puur protectionistisch beleid dat niet wordt gesmaakt door de rest van de handelspartners.

Eens het verdrag getekend is, zal het nog enkele maanden duren vooraleer het EU-Japan Economic Partnership Agreement van start kan gaan. De Europese Commissie heeft er veel vertrouwen in, de G20-top zal in het teken staan van minder protectionisme en meer verbondenheid met elkaar.

Bronnen: De Standaard, NOS, AD

Foto: EES – Flickr

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.