Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Karel Lannoo (Denktank CEPS) over de bankenunie

Karel Lannoo is de directeur van de belangrijke denktank CEPS. Hij laat in een opiniestuk zijn licht schijnen op de Europese bankenunie. Geraakt die bankenunie ooit wel af? En wat met de omvallende banken in Italië en Spanje?

In juni 2017 leken de eerste signalen van een nieuwe bankencrisis zich te manifesteren. In Zuid-Europa kwamen enkele – weliswaar kleine – banken in de problemen. Is een nieuwe financiële crisis in aantocht?

We schreven op Beurs.com onlangs al dat de regels voor de bankenunie in de jongste falingen in Spanje en Italië niet altijd correct zijn toegepast. Vooral in Italië was sprake van een bail-out (door de overheid en dus de belastingbetaler) in plaats van een ‘bail-in’ (door de overnemers of aandeelhouders).

Veneto Banca and Banca Populare di Vicenza werden namelijk niet door de Europese autoriteit behandeld, maar via een ander achterpoortje in de Europese wetgeving terugverwezen naar de nationale autoriteiten.

Karel Lannoo verduidelijkt: “De banken werden geliquideerd via een combinatie van een ‘bad bank’-constructie voor de slechte leningen, en het overhevelen van de goede onderdelen naar de tweede Italiaanse bank Intesa San Paolo.

De ECB als banktoezichthouder verklaarde in de laatste twee maanden drie banken failliet. Terwijl Monte dei Paschi di Siena (MPS) in leven wordt gehouden, hoewel die bank al jaren verliezen heeft opgestapeld.”

Slechts voor de Spaanse Banco Popular werden de nieuwe regels voor het afwikkelen van banken, zoals de bankenunie voorschrijft, strikt toegepast (lees: de belastingbetaler moest niet in de bres springen).

Karel Lannoo wijst er als CEO van de gewichtige denktank CEPS op dat “het blijkbaar zeer moeilijk is om wetgeving eenduidig toe te passen. Wat mogelijk is in één lidstaat, is blijkbaar niet mogelijk in een andere.”

Dat zit zo: “Spanje past duidelijk de wetgeving toe, en wil geen cent van de belastingbetaler meer uitgeven aan de banksector. Italië daarentegen durft het duel met de burger niet aan en verkiest zijn overheidsschuld met 22 miljard te verhogen, met de toch al zeer hoge schuld. Twee maten, twee gewichten, en zo gebeurt het in de Europese Unie heel vaak. Voor de bankunie is dat niet direct een kers op de taart.”

Kortom: Er is voor de Europese bankenunie nog een lange weg te gaan. En tegen dat deze bankenunie voltooid is, is de volgende grote bankencrisis waarschijnlijk al een feit, zo voegen wij er bij Beurs.com maar even fijntjes aan toe.

Bron: Trends

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.