Transfers van Vlaanderen naar Wallonië blijven gigantisch

11 juli is de Dag van de Vlaamse Gemeenschap. Al jaren betaalt Vlaanderen transfers aan Wallonië. Het bedrag blijft hallucinant hoog: een conservatieve schatting komt anno 2017 uit op een rekening van minstens 7 miljard euro op jaarbasis.

De Vlaamse Feestdag – die voor de meeste mensen nog altijd geen betaalde feestdag is overigens – geeft altijd aanleiding tot straffe uitspraken en het rollen van spierballen.

Dat na zoveel tijd de Vlamingen nog altijd braafjes de massale transfers naar Wallonië blijven betalen is eigenlijk ongezien.

Toch zou er volgens een recente berekening goed nieuws zijn: de transfers zouden een daling kennen. Volens een studie van de KU Leuven bedroegen de geldstromen naar Vlaanderen richting Wallonië en Brussel, in 2014, nog meer dan 7 miljard euro.

Dit bedrag zou tegen 2020 afnemen tot ‘maar’ 6,6 miljard euro. De transfers gebeuren momenteel via twee grote kanalen: Enerzijds via belastingen (zo’n 5 miljard) en anderzijds via de sociale zekerheid (zo’n 2 miljard).

Per werkende Vlaming kost dit 2590 euro op jaarbasis. De Waalse gezinnen winnen dan weer netto dik 4800 euro per jaar.

De nieuwste studie geeft een conservatieve schatting. Eerdere berekeningen kwamen veel hoger uit. Zeker is dit het geval wanneer de Belgische staatsschuld in rekening wordt gebracht, omdat Wallonië hiervoor grotendeels verantwoordelijk is.

De transfers exploderen bijgevolg tot 16 miljard euro op jaarbasis, wanneer de intrestlasten van de staatsschuld mee in rekening worden genomen.

Het economisch instituut Vives stelde in 2015 dat ieder Vlaams gezin (met 2 verdieners) jaarlijks 11.646 betaalt aan Wallonië.

Het is wraakroepend dat, ondanks deze geldstromen, de sociaal-economische situatie in Wallonië en Brussel niet verbetert. In tegendeel! Op vlak van werkloosheidscijfers groeiden de twee grootste Belgische regio’s doorheen de tijd nog verder uit elkaar.

Hoelang kunnen én willen de Vlamingen deze transfers nog blijven betalen?

Bron: Trends, VIVES, De Standaard