Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Yellen zet (voorzichtig) door met verstrakking beleid

Janet Yellen acht de Amerikaanse economie sterk genoeg om de rente verder op te trekken, al moet deze volgens haar niet al te veel hoger meer.

De voorzitster van de Federal Reserve houdt woensdag en donderdag tweemaal een toespraak in het Congres. Woensdag was dit in het Huis van Afgevaardigden. Donderdag zakt ze nog af naar de Senaat.

Uit haar speech van woensdag bleek de overtuiging over de Amerikaanse economie maar ook dat de rente niet veel hoger meer moet.

De Fed heeft twee mandaten, werkgelegenheid en inflatie. De werkloosheidsgraad is momenteel zeer laag en elke maand komen er heel wat jobs bij, zo blijkt uit de banenrapporten die telkens de eerste vrijdag van de volgende maand worden gepubliceerd. De inflatie bleek bij recente cijfers wat onder de doelstelling te bengelen, al leek Yellen zich daar niet veel zorgen over te maken.

De huidige cyclus van renteverhogingen zal niet leiden tot eerdere niveaus van zo’n vier procent. Het nieuwe ‘neutraal’ zal een pak lager liggen. Rond de twee procent bijvoorbeeld. Of nog lager? Zou kunnen, gezien de stelling van de Fed gisteren.

Uit de speech:

Omdat de neutrale rentevoet momenteel vrij laag is naar historische normen, zou de Federal Funds Rate niet zo veel verder moeten stijgen om tot een neutraal beleid te komen. Maar omdat we ook voorspellen dat de factoren die momenteel de lagere neutrale rente doen aanhouden iets afnemen in de loop van de tijd, zullen geleidelijke rentestijgingen in de komende jaren waarschijnlijk passend zijn om de economische expansie te behouden en de inflatie terug te doen keren naar ons doel van 2 procent Toch blijft de commissie van mening dat het neutrale niveau van de Federal Funds Rate op langere termijn waarschijnlijk onder dat van de voorbije decennia blijft liggen.

Naast renteverhogingen komt er ook een afbouw van de opgeblazen balans aan. Die operatie zou dit jaar al beginnen maar in hoeverre dat zal gebeuren weet men nog niet.

Verder wees Yellen wel op verschillende factoren van onzekerheid. Natuurlijk is de reactie van de economie en de inflatie op verstrakking van het beleid een bron van onzekerheid maar Yellen haalt ook het beleid van de nieuwe president, Donald Trump, aan.

Foto: AFP

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.