Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Crisis vergeten. Economie raakt oververhit!

Na het monetaire beleid van de centrale banken, zijn te veel overheden nu aan het inzetten op stimulering van de economie. Het blijft de omkering van Keynes: Wanneer het goed gaat met de economie, gaan politici de boel nog verder opstuwen en dus oververhitten. Dat risico loert om de hoek, onder andere in de Verenigde Staten maar ook in Europa.

In de vorige jaren hebben centrale banken nieuwe zeepbellen in de economie in de hand gewerkt. Nadat de centraal bankiers met hun monetarisme aanvankelijk de schok van de financiële crisis wilden opvangen, is de boel totaal uit de hand gelopen.

Al jaren pompen centrale banken (FED, ECB, BoE…) massaal geld in de markten om zo, via een trickle down effect, de algemene economie aan te zwengelen. Dat hierdoor opnieuw torenhoge schuldenbergen groeien, lijkt de centralisten niet te deren.

Na het losgeslagen monetair beleid, lijkt het er nu hoe langer hoe meer op dat de overheid er nog een schep bovenop gaat doen. In de Verenigde Staten wil Donald Trump zware overheidsinvesteringen doorvoeren in de komende jaren.

Dat gebeurt op een moment waarop de economie al sterk aantrekt en de werkloosheid al erg laag is. Een oververhitting dreigt dan ook. Niet alleen in de VS, maar ook in delen van Europa.

Herhaaldelijk worden op het EU-toneel de Nederlandse en Duitse politici aangespoord om meer te investeren en meer producten te importeren (om zo de handelsbalans recht te trekken).

De Nederlandse econoom en bestuurskundige Wimar Bolhuis stelt terecht: “Het is een fascinerend schouwspel, de lessen van de crisis gaan even een la in. De politiek rent hard richting het stimuleren van de economie, juist nu die weer goed draait.”

De politiek voert dus in heel wat landen opnieuw een cyclisch beleid. Sterke hypotheekstijgingen, meer schulden en zeepbellen zijn het resultaat.

Bron: De Volkskrant

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.