Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Britse economie: Probleem is niet Brexit maar financiële sector

De Britse economie doet het de jongste maanden slechter. Het grote gevaar schuilt echter niet in de toekomstige Brexit. Het grote probleem voor Groot-Brittannië bevindt zich in de financiële sector en het financieel-monetaire beleid. We leggen uit waarom dat zo is.

Steeds meer analisten slaan in het Verenigd Koninkrijk alarm. Het losse monetaire beleid van de Bank of England (BoE) zou ook op het Eiland stilaan heel wat onbedoelde effecten in de hand werken.

De directeur van de BoE, de Canadees Mark Carney, stelde echter dat een verhoging van de rentevoeten niet haalbaar is. “Heel veel consumenten zullen dan met hun uitstaande schulden in grote problemen komen. Die problemen zullen groter zijn dan voor de financiële crisis van 2008.”

In feite bevestigt de Britse centrale bank dus dat de huidige situatie toxisch is. Ze is dan ook niet houdbaar op lange termijn: vroeg of laat moet er een einde komen aan het ‘gratis geld-beleid’.

In het Verenigd Koninkrijk werken gezinnen en alleenstaande consumenten zich steeds dieper in de schulden. De uitstaande consumentenkredieten groeien dan ook sterker dan de toename van de inkomens.

Kredietkaarten, leningen voor huizen en auto’s, kopen of afbetaling… in alle categorieën stijgen de schulden van de Britten. De schuldenberg dikt al sinds 2013 kwartaal na kwartaal verder aan.

Economen wijzen – naast de groeiende particuliere schuldenberg – op nog een ander probleem. De productiviteit van de Britse economie trappelt erg ter plaatse. Dat is al jaren aan een stuk zo.

De enige reden waarom de productiviteit niet daalt, is omdat de Britten opnieuw meer uren op dag- en weekbasis zijn gaan presteren. De productiviteitswinsten komen dus uit de arbeidsduur en niet uit technologische vooruitgang. De output per man per uur stijgt dus niet, in tegendeel.

Voor een moderne economie is dat een fenomeen dat de wenkbrauwen doet fronsen. In de Verenigde Staten deed zich eerder al een gelijkaardig fenomeen voor.

Niet de Brexit is de grootste uitdaging voor de Britse economie, wel de afnemende productiviteit en de aanzwellende schuldenberg bij particulieren.

Bron: The Sunday Telegraph, Bank of England

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.