Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Wereldeconomie schakelt versnelling hoger, V.S.A en V.K. hebben moeite

Het Internationaal Monetair Fonds, onder leiding van Christine Lagarde, blijft positief omtrent de groei van de wereldeconomie. De vooruitzichten voor dit jaar en volgend jaar werden deze maand vastgelegd op 3,5 procent groei voor 2017 en 3,6 procent groei voor volgend jaar en dit ondanks de mindere groei in de V.S.A. en het Verenigd Koninkrijk.

De verwachtingen voor de groei van de wereldeconomie worden dus gehandhaafd zoals ze reeds werden aangekondigd op het World Economic Forum maar het Internationaal Monetair Fonds lijkt wel voorzichtiger te zijn omtrent ’s werelds grootste economie, de Verenigde Staten van Amerika, en het Verenigd Koninkrijk. Deze laatste zal een negatieve impact te verduren krijgen ten gevolge van de brexit.

Eerder dit jaar lag de groeiprognose voor de Verenigde Staten van Amerika nog op 2,3 procent maar werd in juli verlaagd door het Internationaal Monetair Fonds naar 2,1 procent. Voor volgend jaar was de groeiverwachting 2,5 procent maar ook deze prognose werd neerwaarts bijgesteld naar 2,1 procent.

Voor het Verenigd Koninkrijk is het niet anders, het eerste kwartaal van 2017 was bijzonder teleurstellend, wellicht ten gevolge van het in gang zetten van de brexit. De groeiverwachting voor het V.K. ligt in een dalende lijn met 1,7 procent groei dit jaar en 1,5 procent volgend jaar.

Dit is echter geen verrassing, beide landen zitten al een tijdje in een minder goede periode. Wat echter wel een verrassing is voor het IMF zijn de prestaties van Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Deze eurolanden presteerden bijzonder goed tijdens het eerste kwartaal en overtroffen zelfs de verwachtingen van het Internationaal Monetair Fonds.

De economische ontwikkelingen binnen de eurozone vallen in de smaak bij Christine Lagarde en haar kornuiten, de verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar worden opgekrikt van 1,7 procent naar 1,9 procent omwille van de steeds groter wordende binnenlandse vraag naar goederen.

Maar ook elders in de wereld gaat het goed, landen zoals Canada, Japan en China vertonen signalen van meer economische groei dit jaar en volgend jaar. Het zijn deze landen die het waar moeten gaan maken vermits de V.S.A. een protectionistisch beleid wilt gaan voeren.

Tijdens de G20-top zijn er dan ook goede relaties opgebouwd tussen de verschillende regeringsleiders, terwijl de rest van de wereld steeds meer wilt samenwerken met behulp van handelsakkoorden, trekken de Amerikanen zich terug uit allerlei verdragen.

Bronnen: CNBC, De Morgen, Beursduivel

Foto: World Bank Photo Collection – Flickr

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.