Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Griekenland mag weer obligaties uitgeven: wie laat zich deze keer vangen?

Na drie jaar straftijd op de bank mag Griekenland (eindelijk) opnieuw staatsobligaties uitgeven. Het zijn echter geen staatsobligaties in de strikte zin van het woord: de inkomsten die de Grieken genereren uit de verkoop ervan – tot dusver zo’n 3 miljard euro – zullen integraal worden aangewend om de rentelasten op de leningen aan de ECB en de lidstaten terug te betalen.

Wie dus nu Griekse bonds koopt, subsidieert dus de Europese schuldencarroussel door enerzijds de Griekse rentelast – die een goeie indicator voor de markt is voor de geloofwaardigheid van de Griekse economie op de lange termijn – te drukken (en dus het vals beeld te wekken dat Griekenland geloofwaardiger is dan het eigenlijk daadwerkelijk is), en anderzijds de Duitse rentmeesters.

Bloomberg maakte een mooi lijstje van de landen die daadwerkelijk in het avontuur van de Griekse bonds gestapt zijn.

Opmerkelijk: bijna de helft van de Griekse bonds worden opgekocht door de Amerikanen. Een verdienstelijke tweede plaats wordt ingenomen door het Verenigd Koninkrijk, dat ondanks de Brexit zo’n 26% van de Griekse bonds in portefeuille houdt.

Een verzekering tegen een al te bikkelharde EU-positie in de Brexit-onderhandelingen?

Het hoeft ook geen betoog dat ruim 80% van de bonds door hefbomenfondsen en fondsmanagers werden aangekocht. Slechts 13% is in handen van publieke en private banken.

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.