Olieprijzen opnieuw op weg naar boven?

De oliemarkten noteren momenteel terug aan een “aanvaardbaar” niveau met een prijs rond de 50 USD/vat. De komende maanden gaat Goldman Sachs er van uit dat vraag en aanbod enigszins in evenwicht zullen blijven, dit echter afhankelijk van het al dan niet uitblijven van enkele belangrijke risico’s.

Olie, het zwarte goud zag de komende jaren de prijs instorten tot een dieptepunt. Dit onder meer door het uiteenvallen van de OPEC afspraken en de opkomst van de schalieproductie wat van de Verenigde Staten een netto producent maakte. Goldman Sachs gaat uit van een nieuw evenwicht in de markt de komende maanden wat de economie enigszins tot rust kan brengen.

Met een prijs rond de 50 USD slagen vele producenten erin zonder verlies te produceren. Dit voornamelijk door geavanceerdere technieken welke een lagere kostprijs mogelijk maakte bij het produceren van onder meer schalieolie.

Enkele gevaren loeren echter om de hoek waardoor de prijs opnieuw in elkaar kan zakken en de producenten opnieuw met verliezen geconfronteerd kunnen worden. Dit enkel van toepassing de komende maanden (en jaren). Op langere termijn zal de vraag naar olie langzaam afnemen, dit afhankelijk van de snelheid waarmee hernieuwbare energie aan belang zal winnen.

Op korte termijn zijn mogelijke risico’s bijvoorbeeld het traject van de OPEC waarbij niet zeker is als de huidige afspraken stand zullen houden. Daarnaast is er het risico dat bij een te hoge prijs de schalieproducenten opnieuw op grote schaal olie dumpen op de markten. Dit zorgt voor een onevenwicht tussen vraag en aanbod met het gekend effect tot gevolg.

Data afkomstig uit de Europa, Singapore en Japan tonen aan dat de voorraden gedaald zijn met 83 miljoen vaten sinds afgelopen maart. Ook de vraag trekt opnieuw volop aan in Europa, de Verenigde Staten, India en China waardoor ook de productie mee kan stijgen zonder een nieuw overaanbod te creëren.

Op lange termijn blijft de gehele fossiele industrieteken kampen met een grimmige toekomst. Dit afhankelijk van snelheid waarmee hernieuwbare bronnen worden uitgerold. Op dit moment zijn zowel de technische als de economische beperkingen weggevallen waardoor de concurrentie volop kan spelen. Aangezien het opwekken van hernieuwbare energie door technische vooruitgang enkel kan verbeteren, zal dit dan ook een gunstig effect teweeg brengen op de prijzen voor consumenten.

Een verdere schaalvergroting zal dit nog proces nog verder versnellen waardoor de fossiele industrie snel aan belang zal verliezen. Jaar na jaar worden prognoses omtrent het marktaandeel van hernieuwbare energie naar boven bijgesteld. Nu India en China volop de kaart trekken van deze nieuwe energievormen is de kans dan ook groot dat dit ook de komende jaren opnieuw zal gebeuren. Op lange termijn valt dan ook te verwachten dat olie een product uit het verleden wordt met bijhorende prijzen noterend op nieuwe dieptepunten.

Bronnen:

http://www.cnbc.com