Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Ondanks positieve berichten blijft Griekenland nog decennia lang economische paria

De Griekse overheid kon afgelopen week positief nieuws kon voorleggen met de goedkeuring van een nieuwe lening door het IMF en een voorzichtige terugkeer naar de kapitaalmarken. De realiteit voor de gewone Griek is echter bijzonder grimmig waarbij 1 op de 3 kampt met de grens van de armoede.

Griekenland, reeds enige jaren de paria van de Eurozone is erin geslaagd om een nieuwe schijf noodhulp los te krijgen van het IMF. Met een totale waarde van ongeveer 1,5 miljard Euro is deze hulp welkom maar nog steeds een druppel op een hete plaat. Ook de voorzichtige terugkeer naar de kapitaalmarkten zal geen toekomst brengen voor de gewone Griek welke eerder probeert te overleven dan hieraan te denken.

De goedkeuring van het IMF gaat gepaard met nieuwe hervormingen welke in de praktijk neerkomen op verdere besparingen. Ondertussen zijn de structurele problemen nog lang niet opgelost waardoor deze crisis nog decennia zal blijven aanslepen. Zonder een goed business plan kan de Griekse economie er nooit in slagen terug productief te worden.

Net door het gebrek aan competitiviteit en productiviteit blijft het land gebukt gaan onder de loodzware schulden. Dit zorgt voor een vicieuze cirkel waarbij steeds hogere bedragen geleend moeten worden om de begroting enigszins rond te krijgen. Daarbovenop is deze schuld voorlopig nog enigszins houdbaar door de lage rente, een gegeven wat sneller dan gevreesd kan veranderen. Bij een normalisering van de wereldwijde rentes zal een enorme rentesneeuwbal beginnen rollen voor de Grieken waardoor het einde nooit meer in zicht kan komen.

Op dat moment zal zowel de ECB, het IMF en andere belangrijke schuldeisers hoe dan ook gedwongen worden in te grijpen waardoor een haircut toch onvermijdelijk wordt. Zonder belangrijke structurele hervormingen is het echter terecht dat belangrijke schuldeisers zoals Duitsland geen kwijtschelding willen invoeren van de Griekse schulden. Zoals de geschiedenis reeds meermaals bewees is Griekenland sinds de oudheid diverse malen over de kop gegaan. Ondanks deze talrijke herhalingen slaagt het land er niet in zich te hervormen om dit in de toekomst niet meer opnieuw mee te maken.

Een andere vraag die analisten zich stellen is de manier waarop Griekenland investeerders wil overtuigen om te investeren in de schulden van het land. Zonder de uitdrukkelijke steun vanuit de ECB is het quasi niet mogelijk om enige garanties te geven op deze schuld.

Ondertussen is de armoede onder de Griekse bevolking gestegen tot een recordhoogte, dit in combinatie met een hoge werkloosheid en de povere vooruitzichten. Het land zal de komende jaren gebukt blijven gaan onder een hoge braindrain waardoor een heropleving van de economie des te moeilijker zal worden. Ook de migratiecrisis is in het Zuiden van Europa is nog volop aanwezig waardoor er nog een bijkomende druk aanwezig blijft voor de gebrekkige sociale voorzieningen.

De realiteit zal dan ook uitwijzen dat het land tot minstens 2050 een economische paria zal blijven. Daarbij nog in gedachten houdend dat een escalerende Italiaanse crisis de zaken nog verder op scherp zal stellen. Ondanks de nu aantrekkende economie is ook de Eurozone nog steeds in de gevarenzone. Oplopende internationale spanningen kan dit alles op de spits drijven, zaken welke allemaal in het nadeel van Griekenland spelen. De Griekse bevolking vertellen dat het ergste achter de rug is, is dan ook een brug te ver…

Bronnen:

http://www.cnbc.com

 

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.