Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Amerika raakt steeds meer geïsoleerd: ook Canadezen willen relaties met Moskou normaliseren

Vorige week werden in de Amerikaanse Kamer en Senaat met een overweldigende meerderheid de sancties tegen Rusland verlengd en uitgebreid. Bovendien ziet het er naar uit dat Trump de wet gewoon zal ondertekenen.

Dat de beslissing niet in goede aarde viel bij de Europese regeringsleiders las je hier bij beurs.com. Maar niet alleen in Europa stuit de beslissing van het Amerikaanse Congres op hevig verzet. Ook de Canadezen zijn niet opgezet met de anti-Russische koers van Washington.

Volgens de Canadese vertegenwoordiger bij de Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), een interparlementair overlegplatform van 57 landen onder de vleugels van de VN, met als doel om de geopolitieke situatie van en in Europa te beschermen en te verbeteren, moeten de Canadezen en de Russen in de beste vriendschappelijke omstandigheden met elkaar in contact blijven staan.

De Canadezen zijn vooral ongerust over het Arctisch gebied, dat ze samen met de Russen en enkele kleinere staten, besturen. Nu het technologisch en klimatologisch gemakkelijker wordt om de olievoorraden onder het Noordpoolijs aan te boren en te ontginnen, is een goede coördinatie tussen de grootmachten die naar VN-recht het gebied beheren cruciaal.

Canada wil vermijden dat een verslechtering van de relaties het risico op milieuschade bij een eventuele olieramp, of het derven van economische samenwerking, de Canadese economie centen en een goede naam kost.

Met andere woorden: de Canadezen zijn niet bereid om hun strategische geopolitieke positie te hypothekeren omwille van Oekraïne en de geopolitieke uitdagers van de Verenigde Staten.

De Canadese regering blijft echter op de Amerikaanse lijn staan en heeft voorlopig nog geen krediet geuit op het sanctiebeleid. Wel integendeel.

Het is voorlopig nog onduidelijk in hoeverre de Canadese industrie voldoende invloed heeft op de regering om het Ruslandbeleid af te veilen, zoals dat gebeurd is in landen als Duitsland en Frankrijk.

Bron: Sputnik

Foto: U.S. Geological Survey

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.