IMF positief over aanpak centrale banken

Negatieve rentevoeten hebben hun effect niet gemist, voornamelijk in de positieve zin. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds over de impact van negatieve rentevoeten op o.a. het inflatiecijfer. De aanpak van de verschillende centrale banken ter wereld mag dan ook bestempeld worden als een efficiënte methode voor inflatiedoeleinden en het stimuleren van de economie.

Wat nu het nieuwe ‘normaal’ is, was in het begin een moedige en riskante zet… de invoering van negatieve rentevoeten als beleidsmiddel van een centrale bank om een economische situatie in de juiste richting te kunnen duwen, voornamelijk gericht op het manipuleren van het inflatiecijfer.

Er zijn een aantal landen die momenteel al enige tijd een negatieve rentevoet hanteren in hun monetair beleid, kijk maar naar Denemarken, Japan, Zweden, Zwitserland en de Eurozone.

Er is lange tijd twijfel geweest over deze aanpak, economen beweerden dat deze methode zijn effect totaal gemist had en dat het risico op de financiële markten alleen maar zou toenemen.

Het onderzoek dat het Internationaal Monetair Fonds heeft laten uitvoeren doet meningen veranderen en wordt zeer positief onthaald vermits het onderzoek bewijst dat het tegenovergestelde van al die twijfels waar is.

In alle vermelde landen is merkbaar dat het beleid een gunstige invloed heeft op de economische situatie, voornamelijk de economische data uit de Eurozone zijn daar een sterk bewijs van.

De maatregel om de rentes drastisch te verlagen werd in het leven geroepen na de financiële crisis, dit om ervoor te zorgen dat de economie er snel terug bovenop zou geraken.

Maar zolang de rentevoeten niet onder nul gingen, was er nauwelijks ‘beweging’ te zien binnen de verschillende economieën.

Pas nadat er werd beslist om de rente negatief te maken, begon er wat los te komen omdat bedrijven en gezinnen nog goedkoper zijn beginnen lenen met als gevolg dat de economie steeds meer is gaan heropleven.

Bronnen: Reuters, Marketupdate; Newsmax

Foto: WBPC – Flickr