Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Hogere rente: de gevolgen voor uw portefeuille

Wat als de rentes binnen afzienbare tijd opnieuw stijgen? Dit zal gevolgen hebben voor uw pensioen, vastgoed en de staatsschulden. Een overzicht van de belangrijkste – positieve en negatieve – effecten.

In de Verenigde Staten heeft de FED haar monetaire versoepeling al een hele poos terug gedraaid. De rentes kunnen stapje bij stapje de hoogte in.

In de Eurozone geeft de Europese Centrale Bank (ECB) nog steeds van katoen. 60 miljard aan bedrijfs- en overheidsobligaties worden maandelijks opgekocht, om zo meer geld in de economie te pompen en bijgevolg de inflatie aan te jagen.

Vooronderstel nu dat het ECB-beleid op langere termijn effecten heeft en de inflatie richting de doelstelling van 2 procent gaat. Dan zal de ECB stapje bij stapje de rentes verhogen. Wat zijn hiervan dan de voornaamste gevolgen?

1. Een renteverhoging zet de vastgoedprijzen onder druk. Zeker in Nederland stijgen de huizenprijzen bijzonder sterk (7 à 8 procent op jaarbasis). Als de rentes stijgen, wordt lenen opnieuw duurder.

2. Hogere rentes zijn goed voor pensioenfondsen. De dekkingsgraad stijgt dan immers. Hiermee bedoelen we de mate waarin pensioenfondsen weer kunnen voldoen aan hun eerdere verplichtingen/beloften. Toch zijn de problemen niet van de baan. De pensioenfondsen zullen ook de komende jaren nog de gevolgen van de lage rentes uit het verleden meeslepen. Ook hebben ze vaak overheidspapieren in bezit, waarop de rendementen bijzonder laag zijn.

3. De eurocrisis komt terug… van nooit weggeweest. De staatsschulden zijn in Zuid-Europa in de vorige jaren blijven stijgen. Vooral Griekenland en Italië zijn problematisch, maar ook Spanje en Frankrijk zitten in de gevarenzone. Kunnen deze landen een hogere rente op hun schulden wel aan? Het antwoord is: Neen. De rentesneeuwbal zal meedogenloos zijn.

4. Voor de banken geldt hetzelfde verhaal als bij de pensioenfondsen. Hogere rentes bij de ECB zullen niet meteen uitmonden in hogere rentes bij de spaar- en zichtrekening. De banken moeten hun rendabiliteit opkrikken, na de donkere jaren (2008-2013). Ook hogere bankentaksen (o.a. in België) knagen aan de, voornamelijk kleinere, banken.

Bron: Elsevier

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.