Nieuwe belastingen… die er al waren

In België blijven politici en media discussiëren over het invoeren van een vermogenstaks. Wat ze vergeten is dat er al hoge belastingen zijn op vermogen en vermogenswinsten. Partijen als CD&V pleiten dus voor taksen die reeds bestaan.

De Vlaamse christendemocraten blijven ondertussen al zowat drie jaar aan de rem hangen binnen de Belgische Federale Regering. De CD&V stelt zich op als linkse partij, om tegengewicht te bieden aan het meer liberale beleid dat N-VA en OpenVld willen.

Zo slaat CD&V steeds op dezelfde nagel: Er kan enkel maar een lastenverlaging voor de bedrijven komen, in de vorm van een daling van de vennootschapsbelasting, als dat gecompenseerd wordt met een vermogens- of vermogenswinstbelasting.

De speculatietaks is ondertussen afgevoerd, nadat dit een mislukking bleek te zijn, de handel in aandelen ferm terugviel en de staatskas maar weinig inkomsten ontving. Dus wil CD&V nu “een echte belasting”.

Maar zijn die er nog niet genoeg dan? De roerende voorheffing op dividenden en rente van zichtrekeningen, kasbons, obligaties en termijnrekeningen werd tussen 2011 en 2017 al verdubbeld.

Er is een beurstaks bij aan- en verkoop van aandelen en obligaties en bij de verkoop van beleggingsfondsen van het kapitalisatietype. Daarnaast is er de onroerende voorheffing op de eigen woning, registratierechten en successierechten enz.

De totale belastingdruk op vermogens is in België 3,5 procent van het BBP. Daarmee behoort België al tot de ‘top’ van de OESO-ranglijst. Enkel Groot-Brittannië en Frankrijk scoren hoger.

België is ondanks het beleid van de Regering Michel al kampioen in belastingen op arbeid. Daarnaast is ook de vennootschapsbelasting al een van de hoogste van alle industrielanden.

Waar wil de CD&V naar toe? Vindt ze al deze belastingen nog niet genoeg? Moet de lastendruk nog hoger komen te liggen, enkel omdat de CD&V haar linkse ACV-achterban tevreden wil houden. Bang dat deze kiezers overlopen naar Groen (of SP.a of PVDA)?

CD&V heeft weinig recht van spreken en zou beter haar mond houden. Of heeft de christelijke zuil met de ARCO-regeling, waarbij de factuur afgewenteld wordt op de belastingbetalers, trouwens al niet genoeg binnen gehaald de jongste tijd?

Bron cijfermateriaal: ’t Pallieterke