Nieuwe vermogenstaks: Belasting op effectenrekeningen

Een algemene directe vermogensbelasting of vermogenswinstbelasting is er nog niet. Wel voerde de Regering alweer een nieuwe, slinkse vermogenstaks in. Vanaf nu betaalt u belasting op bepaalde effectenrekeningen.

Wie effectenrekeningen heeft van 500.000 euro en meer, moet vanaf nu bijkomend in België een belasting van 0,15 procent betalen. Deze taks – die op het eerste gezicht zeer miniem overkomt – moet zo’n 250 miljoen euro gaan opbrengen aan de Belgische schatkist.

Vraag is of in realiteit zoveel geld wordt opgehaald. De rijkentaks in Frankrijk is afgevoerd en ook de Belgische speculatietaks was geen lang leven beschoren. De reden? Kapitaal is mobiel en dus is er ook ontwijkingsgedrag. Hierdoor zal de belasting veel minder opbrengen dan aanvankelijk gedacht.

De Belgische Begroting zit nog steeds diep in het rood. Afhankelijk van de berekeningen en prognoses wordt uitgegaan van een tekort van -2 tot -2.6 procent van het BBP. Dus moet de begroting opgesmukt worden. Zo wordt de 254 miljoen euro die de nieuwe belasting op effectenrekeningen moet gaan opbrengen, meteen ingeschreven in de begrotingsinkomsten voor 2018.

De regering Michel moet opzoek naar geld: De opbrengst van de privatisering van Belfius zal namelijk gebruikt gaan worden om de ARCO-beleggers te betalen (een bail-out door de belastingbetaler dus). Bijgevolg kan de opbrengst van Belfius niet, zoals eerder gedacht, gebruikt worden om de begroting op te krikken en de staatsschuld te doen dalen.

De effectentaks wordt trouwens vreemd berekend. Wie minder heeft dan 500.000 euro betaalt niets. Maar wie boven 500.000 komt betaalt de 0,15% taks niet alleen op het bedrag boven deze grens. Ook op 0 euro tot 500.000 euro wordt dan 0,15% afgehouden.

De taks is echter wel handig te omzeilen. Wie 499.999 euro bezit betaalt dus niets, wie 500.001 euro bezit betaalt 750 euro. Oplossing voor wie boven het grensbedrag van een half miljoen zit?

Vertel uw bank dat de effectenrekening nooit hoger mag zijn dan 499.999 en beleg de rest in (niet beursgenoteerde) aandelen, levensverzekeringen… want die vallen buiten de taks.

De nieuwe belasting op effectenrekeningen is dus een maatregel die symbolisch zal blijken te zijn en in realiteit weinig tot niets op zal brengen voor de overheid. Volgend jaar zal dan blijken dat het gat in de begroting toch weer aanzienlijk groter is dan aanvankelijk gedacht…

Bron cijfermateriaal: ’t Pallieterke