Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Onderhandeling NAFTA start op 16 augustus, maar eindconclusie staat vast

De Verenigde Staten heronderhandelen hun akkoord over NAFTA met Canada en Mexico. Deze twee landen kunnen het wel eens heel moeilijk krijgen binnen deze onderhandelingsronde. Trump en zijn regering zullen hun vel duur verkopen.

Maanden aan een stuk was Donald Trump aan het dreigen om het NAFTA-handelsblok op te blazen, indien hij zijn zin niet krijgt. Concreet breekt Trump een lans voor ‘America First’, waarbij er meer protectionistische maatregelen in het handelsverdrag worden ingeschreven. In realiteit zal hij waarschijnlijk genoegen nemen met protectionisme dat beperkt blijft tot de arbeidsmarkt.

Het einde van NAFTA lijkt de jongste tijd van de baan, maar dat er dingen veranderen binnen NAFTA is duidelijk. “Het verdrag moet ‘up to date’ worden”, zo klinkt het. Er staat veel op het spel, voor alle partijen. Een simpel voorbeeld toont het belang van NAFTA aan: Een kwart van alle handel in goederen en diensten die de Verenigde Staten met het buitenland onderhoudt, gaat naar Canada en Mexico.

Gaan importheffingen naar boven? Dat valt nog te bezien. Donald Trump wil het onevenwicht in de handelsbalans ombuigen. De VS moeten meer gaan exporteren. Maar als de Amerikanen hoge importheffingen gaan instellen voor producten die uit Canada en Mexico komen, dan zullen deze landen op hun beurt hetzelfde doen. Wat uiteraard de export vanuit Amerika naar de andere NAFTA-partners zal bemoeilijken. Reken dus uit de winst.

Algemeen hogere handelsbarrières zullen er hoogst waarschijnlijk dus niet komen. Wat er wél zal komen, zijn specifieke sectorale akkoorden. Waarbij de Verenigde Staten bijvoorbeeld hun staalindustrie meer kunnen beschermen (lees: afschermen van buitenlandse concurrenten). Tegelijkertijd willen de VS dat Canada haar eigen financiële sector minder beschermt. Vraag is of Canada dit ziet zitten.

Op 16 augustus start de nieuwe NAFTA-onderhandelingsronde. Dit zal gaan uitdraaien op een uitruil van sectorale bescherming. Maar, de grootste trofee die Donald Trump wil binnenhalen is het afschermen van de Amerikaanse arbeidsmarkt, zodat de instroom van migranten (voornamelijk uit Mexico) wordt afgeremd. Als Trump dit kan bewerkstelligen, dan zal hij zonder twijfel een deel van zijn andere protectionistische voorstellen inslikken.

Bron: The Economist

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.