Houden Rusland en Iran de diversificatie van de Europese energie-invoer tegen?

Interessant persbericht: Centraal-Aziatische landen Azerbeidzjan en Turkmenistan hebben een strategisch akkoord getekend om hun beoogde gas- en olieverkoop aan Europa op elkaar af te stemmen.

Dat beide landen al langer hun zinnen gezet hadden op de Europese markt is niet nieuw. De Russen investeren fors in een goede pijplijnverbinding tussen Centraal-Azië en West-Europa, en ook de kleinere ex-USSR-landen willen daar hun graantje van meepikken.

Opmerkelijk is wel dat beide landen zullen samenwerken om een commerciële strategie op poten te zetten. Zo willen ze de infrastructuur van de Kaspische regio (havens en pijpleidingen) optimaal benutten. Sommige routes en installaties zijn nu eenmaal beter geschikt voor olie dan wel voor gas.

Op die manier kunnen beide landen, in samenwerking met de Russen, het aanbod beter afstellen op de intermediaire structuur, die voorlopig nog niet op punt staat.

Turkije en de Europese Unie, als respectievelijk tussenpersoon en afnemer, steunen het initiatief.

In het Derde Energiepakket van de EU wordt gestipuleerd dat de diversificatie van energiebevoorrading een absolute prioriteit is voor de interne energiemarkt. Voorlopig is de EU veel te afhankelijk van Rusland en het Midden-Oosten.

Centraal-Azië lijkt daarbij de beste optie: zowel economisch als wat betreft het milieu is aanvoer via pijpleidingen beter dan over zee. Dat maakt dure Qatarese LNG en door het transport dure en voor het milieu gevaarlijke Indonesische olie minder aantrekkelijk.

Met de deal komt de bouw van de Trans-Kaspische onderzee-pijplijn in een stroomversnelling. Instemming van beide landen is immers vereist om met de werken te kunnen beginnen.

Rusland en Iran zijn echter gekant tegen de pijplijn, zogezegd om milieu-overwegingen. Beide landen willen natuurlijk niet dat concurrenten gebruik kunnen maken van hun infrastructuur om klanten af te snoepen in Europa.

Wellicht kan een ontdooiing van de relaties tussen Turkije en Rusland (Turkije heeft vorige week zijn steun aan de rebellen in Syrië ingetrokken) enerzijds en Iran en het Westen (Renault investeert fors in productielijnen in Iran) anderzijds de twee landen alsnog op andere gedachten brengen.

Bron: Sputnik News

Foto: Blatant World