Plukt Nederland de vruchten van Brexit, of steekt Brussel daar een stokje voor?

Voor of tegen Brexit, wat als een paal boven water staat is dat een harde Brexit op korte termijn tot een exodus van financiële dienstverleners zal leiden.

De grote financiële groepen van de Londense City lijken hun zinnen gezet te hebben op Nederland. Het is geen geheim dat Nederland een gunstige fiscale wetgeving heeft. Mogelijk geeft dat wettelijk kader nu de doorslag in de verhuisbeslissing.

Net als Nederland heeft ook Ierland een gunstige fiscale wetgeving, maar door haar relatief isolement van het Europese continent lijkt het eiland minder interessant. Bovendien zal Ierland veel meer druk voelen om bepaalde wetgevende omwentelingen van Westminster na te volgen, gezien de Ierse economie sterk met de Britse is vergroeid.

Ook Frankfurt, het financiële hart van Duitsland en thuishaven van de ECB en nucleus van het Europese financiële en monetaire beleid, is in trek, maar vooral bij bankengroepen. Zo hebben banken met sterke verankering in de Londense City, zoals Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan en UBS belangrijke kantoren aldaar.

Voor de financiële dienstverleners en FinTech-bedrijven lijkt Amsterdam dan weer de aantrekkelijkste stad. Amsterdam is momenteel al een bruisende hub van financiële innovaties en ICT-toepassingen in de financiële en bancaire sector, zoals intermediaire betalingssystemen en veiligheidssystemen.

Ook investeringsbanken, gespecialiseerd in hoge risico-investeringen en beleggingen alsook high frequency trading, komen graag naar Amsterdam.

Voor Nederland ligt er echter een belangrijke kaper op de kust: de Nederlandse regering is erg Brussel-getrouw. De EU maakt er geen geheim van dat het haar bevoegdheden in fiscale zaken, momenteel een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten, gevoelig wil uitbreiden. Wellicht wordt Nederlands lakse vennootschapswetgeving daar een slachtoffer van. En er is geen enkel teken aan de wand dat de Nederlandse regering, zeker niet wanneer zij langs links zou uitbreiden, haar comparatief voordeel inzake vennootschapsfiscaliteit koste wat het kost zal willen behouden.

Daarom wordt ook Warschau getipt als belangrijke opkomende hub voor financiële dienstverlening. Na de Britten, de Amerikanen, de Fransen en de Italianen zijn de Polen de vijfde grootste etnische groep in de Londense City.

Wat betreft algemeen investeringsklimaat scoort Warschau zelfs beter dan Nederland, Zurich en Luxemburg. In die drie landen is de fiscale en bancaire wetgeving misschien wel permissief, de reële economische activiteit is en blijft er sterk gereguleerd. In Polen is dat minder het geval.

Men verwacht ook dat Polen minder gedwee de dictaten van Brussel inzake fiscaliteit en toezicht op financiële transacties zal opvolgen, en zijn soevereiniteit ter zake veel duurder zal verkopen.

Alvast een belangrijk signaal naar de Nederlandse regeringsonderhandelaars.