Russische veiligheidsraad zegt licht op groen voor privatisering van de gasexport

De Russische Veiligheidsraad, die bevoegd is om voorgenomen beslissingen van de Russische overheid te toetsen aan de nationale veiligheid en de geopolitieke belangen van Rusland, heeft het licht op groen gezet voor de liberalisering van de Russische gasuitvoer.

Dat is opmerkelijk: de Veiligheidsraad was de laatste horde die genomen moest worden vooraleer men de wetgeving kon uitvoeren en velen verwachten en negatief of sterk conditioneel antwoord.

Het enige waar de Veiligheidsraad op hamert is het vrijwaren van de economische belangen van Rusland in het licht van de veranderende energiemarkt.

Wellicht bedoelt men met deze vrij cryptische omschrijving dat de Russische overheid een strategisch minderheidsaandeel moet aanhouden in bepaalde nieuwe energie-infrastructuur en -bronnen, zoals de Nord Stream 2-pijplijn, thorium, uranium en rare earths.

Gazprom heeft momenteel het monopolie om Russisch gas via pijplijnen te exporteren. Andere bedrijven moeten dus een premie betalen aan Gazprom om gebruik te maken van het pijplijnnetwerk om hun klanten te beleveren.

Dat systeem kwam de voorbije jaren onder sterke druk te staan.

Volgens de Europese Unie maakt Gazprom misbruik van haar dominante positie op de (Oost-)Europese energiemarkt en moet het concurrenten en derden onder gunstigere voorwaarden toegang verschaffen tot het pijplijnnetwerk. Gazprom heeft de aanbevelingen van de Europese rechtbanken telkens geëerbiedigd.

Maar ook vanuit Rusland kwam er druk: de concurrenten van Gazprom pikte dit model niet langer en Gazprom zelf wou af van de stiefmoederlijke behandeling vanwege de overheid, die noodwendige innovaties in de kiem leek te smoren.

Gazprom snakte vooral naar nieuw geld en nieuwe ideeën en zocht partners op de internationale kapitaalmarkt, maar botste daarmee telkens op haar exploitatie-monopolie van het gaspijplijnnetwerk.

Nu is er dan toch blijkbaar politieke goodwill om dat systeem te herzien.

Dat is vooral goed nieuws voor Europese investeerders, zoals Royal Dutch Shell en OMV, die interesse hebben in de exploitatie van gaspijpleidingen in Oost- en Centraal-Europa.

Dat Europese bedrijven zich zouden kunnen inkopen in Russische energie-infrastructuur, zou ook de geopolitieke spanningen tussen Oost en West kunnen ontmijnen.

Bron: Sputnik News