Verenigd Koninkrijk wil deel blijven uitmaken van douane-unie

De Britten laten stilaan steeds meer in hun kaarten kijken voor wat betreft de richting die de Brexit-onderhandelingen uit moeten gaan. Zo wil Theresa May dat het Verenigd Koninkrijk, op zijn minst tijdelijk, lid blijft van een Europese douane-unie.

Officieel, zoals de kaarten nu liggen, verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie in maart 2019. Tegen die tijd moeten een massale hoeveelheid aan wetgeving en tal van (handels)akkoorden omgezet worden in Britse wetgeving. Het dringt hoe langer hoe meer tot de Britten door dat het tijdsbestek veel te kort is, om tegen voorjaar 2019 alles rond te krijgen.

De onderhandelingen rond de Brexit zullen dan ook veel langer in beslag gaan nemen. Dus, wordt er nu alvast gezocht naar een tussenoplossing. De Britse regering komt nu met het voorstel om, na maart 2019, nog (tijdelijk) lid te blijven van de Europese douane-unie.

Waarom een douane-unie? Deze tussenoplossing moet de bezorgdheden van bijvoorbeeld bedrijven aan beide kanten van het Kanaal wegnemen. Zodoende valt het Verenigd Koninkrijk niet in een juridische leemte, na voorjaar 2019.

Een exit uit de EU, maar wel lid blijven van de douane-unie, zou de Britse regering ook in staat stellen handelsakkoorden te sluiten met andere potentiële partners zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, China en India.

Momenteel verlopen alle handelsakkoorden in groep via de Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk kan momenteel dus niet eigenhandig nieuwe verdragen of onderhandelingen over handelsakkoorden aangaan. De tijdelijke douane-unie moet dat wel mogelijk maken.

De hardliners binnen de Conservatives, de partij waartoe ook Prime Minister Theresa May behoort, roeren zich ondertussen. Volgens Boris Johnson mag de douane-unie, of een soortgelijke transitperiode, niet langer dan 12 maanden duren. Nigel Farage (UKIP) vreest dat de tijdelijke douane-unie zal uitmonden in het geheel afblazen van Brexit.

Door de douane-unie zou het Verenigd Koninkrijk (tijdelijk) in een ‘customs-union’ scenario terechtkomen en dezelfde status krijgen als bijvoorbeeld een land als Turkije.

Guy Verhofstadt, de onbelangrijke Brexit-onderhandelaar namens het Europees Parlement die formeel geen enkele macht heeft, blaast meteen hoog van de toren. Hij liet weten dat een tijdelijke douane-unie voor de Britten “een fantasie is”. Dat Verhofstadt de Britten niet gunt wat hij Turkije wel gunt, toont meteen aan dat de ergernis bij de voormalige Belgische premier nog erg diep zit. Slecht verliezer?

Bron: Westmonster, Financial Times