Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg en mogelijk meer verliezen door het hefboomeffect.

Dit bericht bevat een trade idee van een derde partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opvolging van deze trades. Informatie in dit bericht is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging.

Brexodus: Gevolgen?

In hoeverre zal The City in Londen de gevolgen van de Brexit daadwerkelijk ondervinden? Welke banken vertrekken en wie verplaatst zijn activiteiten juist richting het Verenigd Koninkrijk?

In Frankfurt en Parijs rekenen ze zich al rijk: Daar denken veel actoren, politici voorop, dat door de Brexit zowat alle financiële activiteiten naar het vasteland zullen verplaatst worden.

In hoeverre is deze gedachte gegrond? Is er sprake van een echte leegloop in Londen? Feit is dat de huidige onzekerheid rond de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie niet bijdraagt aan stabiliteit.

Voorlopig is het nog onduidelijk in hoeverre er vrij verkeer van financiële diensten (en werknemers) zal blijven gelden na de Brexit. Zal Groot-Brittannië buiten de interne financiële markt vallen? Of wordt Londen onderdeel van een Europese eengemaakte kapitaalmarktunie?

Voorlopig hebben al heel wat grote spelers te kennen gegeven dat ze hun activiteiten, op zijn minst gedeeltelijk zullen verplaatsen. Het gaat onder andere over Bank of America, JP Morgan Chase, UBS, Lloyds, Standard Chartered, Goldman Sachs en HSBC. Denktank Bruegel verwacht dat ongeveer 10.000 banen in de sector zullen getransporteerd worden naar het Europese vasteland.

Het Verenigd Koninkrijk kan het niet maken om al deze banken zomaar te laten vertrekken. De financiële sector was in 2016 nog goed voor 6 procent van het bruto nationaal inkomen (2,1 biljoen euro).

Catherine McGuinness is topambtenaar bij The City of London Corporation. Simpel gesteld is dit de instantie die het financiële hart van het Verenigd Koninkrijk en Europa bestuurt en beheert.

Mc Guinness blijft voorlopig hoopvol: “The City blijft het financiële hart. Londen zal ook in de komende 20 tot 30 jaar het financiële centrum blijven. Dat komt ook omdat we divers zijn: we hebben niet alleen banken maar ook verzekeringsmaatschappijen. De pers houdt er van om verhalen te vertellen, en het Brexodus-verhaal trekt de aandacht.”

Het klopt dat er niet alleen sprake is van eenrichtingsverkeer. Zo gaf Barclays al aan niet te zullen vertrekken en, dichter bij huis, meldt ING dat het juist haar activiteiten in Londen zal opdrijven in de komende jaren.

“Het is belangrijk dat The City goede contacten onderhoudt met Brussel. We geloven dat ook de EU het beste voorheeft met de toekomst van Londen”, aldus Catherine McGuinness.

“We zouden moeten komen tot een speciale interne markt voor financiële diensten, waar ook het Verenigd Koninkrijk deel van uitmaakt”, zo besluit ze. De Fransen denken daar waarschijnlijk anders over.

Bron: Elsevier

Disclaimer: Deze publicatie van TradersOnly mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Alle publicaties van TradersOnly zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen beleggingsadvies, persoonlijk advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen. De lezer van deze publicatie is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met beleggingen en handel in financiële instrumenten alsmede de mogelijke instabiliteit van de financiële markten. De lezer is zich ervan bewust dat bij beleggen in financiële instrumenten de resultaten daarvan niet gegarandeerd zijn. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De disclaimer en voorwaarden zoals terug te vinden op www.tradersonly.nl zijn tevens van toepassing op deze publicatie.